Main Menu

piątek, Lipiec 1st, 2011

 

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do Wołomina

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do Wołomina Burmistrz Wołomina zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wołomin na spotkanie, które odbędzie się w dniu 2 lipca 2011 r. o godzinie 10.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie, ul. Wileńska 32. Na spotkaniu zostaną omówione zagadnienia związane z realizacją programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi oraz sprawy bieżące mające istotne znaczenie dla organizacji pozarządowych. Zostanie omówione nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w sprawie wzoru ofert i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania wykonania tego zadania.Czytaj dalej


Farmaceutyczno – Chemiczna Spółdzielnia Pracy SEPTOMA

Farmaceutyczno – Chemiczna Spółdzielnia Pracy SEPTOMA   Historia Firmy Historia Spółdzielni SEPTOMA sięga roku 1939. Wówczas grupa pracowników Instytutu Fermentacyjnego przy SGGW zorganizowała Spółdzielnię Pracy „IF”. W 1947 roku Spółdzielnia „IF” zmieniła nazwę na Spółdzielnia Pracy „SW” (Spółdzielnia Wytwórcza). Niestety dwa lata później została ona zlikwidowana z uwagi na brak lokalu. Na bazie likwidującej się Spółdzielni powstała Spółdzielnia Pracy „Toxa” Zakłady Chemiczne. W 1950 roku połączyła się ona ze Spółdzielnią Pracy „Odczynniki Chemiczne”, produkującą między innymi odczynniki chemiczne dla szkół. W tym samym roku przejęto zakład prywatny „Farwet”, produkujący lekiCzytaj dalej