Main Menu

piątek, 1 lipca, 2011

 

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do Wołomina

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do Wołomina Burmistrz Wołomina zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wołomin na spotkanie, które odbędzie się w dniu 2 lipca 2011 r. o godzinie 10.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie, ul. Wileńska 32. Na spotkaniu zostaną omówione zagadnienia związane z realizacją programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi oraz sprawy bieżące mające istotne znaczenie dla organizacji pozarządowych. Zostanie omówione nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w sprawie wzoru ofert i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania wykonania tego zadania.Czytaj dalej


Farmaceutyczno – Chemiczna Spółdzielnia Pracy SEPTOMA

Farmaceutyczno – Chemiczna Spółdzielnia Pracy SEPTOMA   Historia Firmy Historia Spółdzielni SEPTOMA sięga roku 1939. Wówczas grupa pracowników Instytutu Fermentacyjnego przy SGGW zorganizowała Spółdzielnię Pracy „IF”. W 1947 roku Spółdzielnia „IF” zmieniła nazwę na Spółdzielnia Pracy „SW” (Spółdzielnia Wytwórcza). Niestety dwa lata później została ona zlikwidowana z uwagi na brak lokalu. Na bazie likwidującej się Spółdzielni powstała Spółdzielnia Pracy „Toxa” Zakłady Chemiczne. W 1950 roku połączyła się ona ze Spółdzielnią Pracy „Odczynniki Chemiczne”, produkującą między innymi odczynniki chemiczne dla szkół. W tym samym roku przejęto zakład prywatny „Farwet”, produkujący lekiCzytaj dalej