Main Menu

sobota, Lipiec 2nd, 2011

 

Absolutorium dla Burmistrza Ząbek

Absolutorium dla Burmistrza Ząbek   30 czerwca odbyła się XIII sesja Rady Miasta Ząbki podczas której najważniejszym punktem porządku obrad było przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za wykonanie budżetu za 2010 r. Po przedstawieniu sprawozdania finansowego z wykonania budżetu i przyjęciu go przez radę miasta, Burmistrz Robert Perkowski, otrzymał absolutorium. Szczegółowej prezentacji budżetu dokonała skarbnik Elżbieta Żmijewska. Z prezentacji wynikało że dochody budżetu miasta Ząbki na 2010 r. zrealizowano w 102 % na kwotę ponad 89 mln zł, wydatki na kwotę pond 88.5 mln zł w tym środki naCzytaj dalej