Main Menu

sobota, 2 lipca, 2011

 

Absolutorium dla Burmistrza Ząbek

Absolutorium dla Burmistrza Ząbek   30 czerwca odbyła się XIII sesja Rady Miasta Ząbki podczas której najważniejszym punktem porządku obrad było przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za wykonanie budżetu za 2010 r. Po przedstawieniu sprawozdania finansowego z wykonania budżetu i przyjęciu go przez radę miasta, Burmistrz Robert Perkowski, otrzymał absolutorium. Szczegółowej prezentacji budżetu dokonała skarbnik Elżbieta Żmijewska. Z prezentacji wynikało że dochody budżetu miasta Ząbki na 2010 r. zrealizowano w 102 % na kwotę ponad 89 mln zł, wydatki na kwotę pond 88.5 mln zł w tym środki naCzytaj dalej