Main Menu

Klimatyzacja w komunikacji miejskiej – warto wiedzieć

Facebooktwitterlinkedin

Klimatyzacja w komunikacji miejskiej – warto wiedzieć

Okres letni jest czasem wzmożonych kontroli działania klimatyzacji w pojazdach komunikacji miejskiej. Pracownicy nadzoru ruchu ZTM tylko w czerwcu przeprowadzili 689 kontroli. W 202 przypadkach stwierdzono, że klimatyzacja jest niesprawna lub nie została włączona.

Z każdym miesiącem zmniejsza się liczba uchybień ze strony przewoźników. Dla porównania: w lipcu ubiegłego roku odnotowano 504 nieprawidłowości, w drugiej połowie maja bieżącego roku 350, natomiast w czerwcu 202 przypadki, gdy klimatyzacja była niesprawna lub nie została włączona. Przewoźnicy są zobligowani do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości. Dodatkowo nakładane są na nich kary umowne, a ich wysokość jest uzależniona od czasu kursowania pojazdu z niesprawną klimatyzacją.

Wszyscy przewoźnicy autobusowi – MZA oraz firmy Mobilis, PKS Grodzisk Mazowiecki i ITS Michalczewski zobowiązani są w umowach do utrzymania w pojazdach temperatury w przedziale 18 – 25 stopni Celsjusza. Powyżej 25 stopni klimatyzacja powinna włączyć się automatycznie. Kontrole są prowadzone każdego dnia, ze szczególnym nasileniem, gdy temperatura powietrza przekracza 25 stopni Celsjusza. Kontrola polega m.in. na elektronicznym pomiarze temperatury wewnątrz pojazdu i sprawdzeniu nawiewu chłodnego powietrza z „kratek” klimatyzacji. Sprawdzanych jest nawet 150 pojazdów dziennie.

Sygnały o nieprawidłowym funkcjonowaniu klimatyzacji w pojazdach komunikacji miejskiej pasażerowie mogą zgłaszać ZTM pod numer infolinii (22)194 84.

Zgłoszenia, trafiające do ZTM o tym, że w pojeździe komunikacji miejskiej nie działa klimatyzacja, są przesłanką do skontrolowania wskazanego przez pasażera pojazdu. Przypadki, kiedy kierowca odmówił włączenia systemu chłodzenia wnętrza pojazdu są przekazywane właściwemu przewoźnikowi, który powinien wyjaśnić sytuację i w razie potwierdzenia się zarzutów – wyciągnąć konsekwencje wobec swojego pracownika. Jeśli pasażer zgłaszający skargę poda swoje dane personalne i adresowe, przewoźnik ma obowiązek udzielić mu pisemnych wyjaśnień.

Aby klimatyzacja maksymalnie spełniała swoją rolę, kierowcy autobusów wyposażonych w system chłodzenia wnętrza mają obowiązek stosowania przez całą dobę tzw. „ciepłego guzika”. Pasażerowie sami – poprzez naciśnięcie przycisku – otwierają drzwi pojazdu. Gdy na przystanku nie ma oczekujących i nikt z autobusu nie wysiada, drzwi pozostają zamknięte i do środka nie dostaje się gorące powietrze. Aby schłodzone powietrze nie wydostawało się na zewnątrz, konieczne jest także zamknięcie okien.

W klimatyzację wyposażonych jest ponad 720 autobusów spośród ok. 1,5 tys., jakie codziennie wyjeżdżają na stołeczne ulice w godzinach szczytu. Wyposażenie kupowanych pojazdów w klimatyzację jest wymogiem  stawianym przez ZTM przewoźnikom w każdym przetargu na obsługę komunikacyjną.

 

Informacja prasowa: ZTM
http://www.ztm.waw.pl/

Facebooktwitterlinkedin