Main Menu

Co z ulicą Jana Pawła II?

Facebooktwitterlinkedin

Dobre wieści. W środę (20.07.2011) wykonawca zakończył najtrudniejszy etap inwestycji. Kanalizacja deszczowa jest już gotowa i mogą się rozpocząć kolejne prace budowlane.

Prace nad kanalizacją deszczową, jak pokazują również inne takie inwestycje w Ząbkach, są najbardziej skomplikowanym, czasochłonnym i uciążliwym elementem budowy ulicy. Szczególnie dało się to odczuć teraz, gdy aura nie rozpieszcza drogowców i prawie codziennie pada deszcz. Nie chodzi o to, że w deszczu pracuje się wolniej lub pracować w ogóle nie można. Prawdziwy problem to poziom wód gruntowych.

Biorąc pod uwagę, że głębokość, na której układane są rury kanalizacji deszczowe to nawet 5 metrów, a poziom wód gruntowych to 1 metr, łatwo sobie wyobrazić ile wody trzeba wypompować, aby jakiekolwiek prace były w ogóle możliwe. Nieustannie padające deszcze skutecznie uniemożliwiały usunięcie wody. Jednak mimo niesprzyjającej aury, wykonawca wywiązał się z powierzonego mu zadania i mogą rozpocząć się prace nad kolejnymi etapami budowy. Ciekawym faktem dotyczączym kanalizacji deszczowej jest to, iż jest ona połączona kanałem biegnącym ulicą Nową z ulicą Batorego. Efektywność tej instalacji mają wspierać pompownie wód desczowych.

To co powinno zwrócić uwagę to wybudowanie rurociągu kablowego miejskiej sieci teletechnicznej. Rurociąg pozwoli nie tylko na szybkie i sprawne układanie kabli pod ulicą, co znacznie obniży koszty przyszłych inwestycji. Wyeleminuje również potrzebę zrywania jezdni asfaltowej, co w znacznej mierze przedłuży jej żywotność.

Kolejnymi etapami są:

  • budowa jezdni o długości 1235,2m,
  • budowa chodników i ścieżek rowerowych,
  • budowa podjazdów do posesji,
  • przebudowa linii niskiego i wysokiego napięcia wraz z oświetleniem i przyłączami

Wszystkie prace powinny zostać ukończone do końca wakacji.

Tekst: Piotr Strzałkowski

 [nggallery id=24]

Zdjęcia: Piotr Strzałkowski

 

 

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)