Main Menu

Dzika rzeka w środku miasta

Facebooktwitterlinkedin

Dzika rzeka w środku miasta

Wisła – serce stolicy… To tutaj „spotyka się” przeszłość z przyszłością, historia z nowoczesnością, dzika natura z silnie zurbanizowaną przestrzenią europejskiej metropolii.

Warszawski odcinek Wisły, o długości 31 km, jest zróżnicowany przyrodniczo i stanowi naturalny korytarz łączący duże obszary leśne. W 1997 roku włączono go do sieci Warszawskich Obszarów Chronionego Krajobrazu. Fragment Wisły, od Dęblina do Płocka, od 2002 roku  należy do europejskiej sieci ochronnej Natura 2000, jako obszar specjalnej ochrony ptaków pod nazwą „Dolina Środkowej Wisły”. Zamieszkują go aż 22 lęgowe gatunki ptaków zagrożonych wyginięciem w skali europejskiej oraz 9 gatunków, którym grozi unicestwienie w kraju.

Wisła na tym obszarze zachowała charakter rzeki roztopowej z licznymi wyspami, jej brzegi porastają cenne lasy łęgowe, dające schronienie  ptakom migrującym. Rosną tutaj wierzby, topole, olchy, jesiony i wiązy, odporne na okresowe podtopienia, a w niektórych miejscach występują jedynie zarośla wiklinowe. Runo unikatowych łęgów porasta najczęściej pokrzywa zwyczajna,  podagrycznik pospolity i bluszczyk kurdybanek. W sezonie wiosenno-letnim można spotkać tutaj aż 102 gatunki ptaków, spośród których gniazda na piaszczystych wyspach rzeki zakładają rybitwy (rzeczna, białoczelna), mewy (czarnogłowa, pospolita), sieweczki (rzeczna, obrożna), brodziec piskliwy; w przybrzeżnych zaroślach i pod skarpami urwistych brzegów rzek –  nurogęsi, perkozy, brzegówki a w lasach łęgowych i wiklinach – orzeł bielik, dzięcioły (białoszyi, średni, czarny), pierwiosnek, kapturki, słowiki  szary, piecuszek, zięba, zaganiacz i wiele innych.

Pomimo zanieczyszczenia, w wodzie wiślanej żyje wiele krajowych gatunków ryb, m.in. szczupaki, bolenie, okonie, sumy, leszcze, krąpie, karasie. Dlatego rzeka przyciąga wędkarzy, którzy przesiadują na zarośniętych brzegach, w zatoczkach i  ostrogach.

Dziką Wisłę można podziwiać z pokładów tramwaju wodnego „Wars” i statku „Zefir”.

Tramwaj wodny pływa od Podzamcza aż do „Grubej Kaśki”. Na trasie znajdują się przystanki na Podzamczu przy “River Cafe”, przy moście Poniatowskiego i na Cyplu Czerniakowskim. Do 31 sierpnia statek „Wars” pływa codziennie (środowe i czwartkowe rejsy o godz. 13.00 i 15.00 z muzyką na żywo). Każdy rejs trwa około dwóch godzin. Bilety są dostępne bezpośrednio na statku w dniu rejsu lub w przedsprzedaży, w biurze Żeglugi Stołecznej przy ul. Świętokrzyskiej 36.

Statek „Zefir” wypływa o godz. 9.00 rano z przystani Podzamcze, pokonuje śluzę Kanału Żerańskiego i około południa przybija do Serocka. Tam pasażerowie mają ok. 1,5 godziny na zwiedzanie miasteczka i odpoczynek. Około godziny 18.00 „Zefir” przypływa  z powrotem do stolicy. Do 31 sierpnia „Zefir” pływa w piątki, weekendy i dni świąteczne. Bilety są dostępne w przedsprzedaży w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM na stacji metra Centrum oraz u armatora w dniu rejsu.

Za rejs tramwajem wodnym trzeba zapłacić 18 zł, za wycieczkę do Serocka 36 zł. Dostępność biletów można sprawdzić w specjalnej wyszukiwarce w zakładce Warszawskich Linii Turystycznych o nazwie „sprawdź miejsca” (pod adresem: http://www.ztm.waw.pl/?c=156&l=1).

Informacja prasowa: ZTM
http://www.ztm.waw.pl/

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)