Main Menu

Programy Unijne – Działanie 1.8 i 2.3

Facebooktwitterlinkedin

Programy Unijne – Działanie 1.8 i 2.3

RPO WM – nabór wniosków w ramach Działania 1.8 i 2.3

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków RPO WM 2007-2013 dnia 30 czerwca 2011 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I “Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.8 “Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)”. Konkurs ma formę otwartą bez preselekcji. Oprócz tego w terminie od dnia 30 czerwca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu II “Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” Działania 2.3 “Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP” Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji. Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdą Państwo w załączonych ogłoszeniach.

Zobacz plakaty ogłoszeń:

1. Działanie 1.4 – Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu

2. Działanie 4.2 – Ochrona powierzchni ziemi – Rekultywacja składowisk odpadów

 

Informacja prasowa: Urząd Miasta Ząbki
www.zabki.pl

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)