Main Menu

Projekt “Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie”

Facebooktwitterlinkedin

Projekt “Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie”

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE WRAZ Z FILIAMI W CIECHANOWIE, PŁOCKU, OSTROŁĘCE, SIEDLCACH, RADOMIU

w okresie

od dnia 1 sierpnia 2011 roku do dnia 30 września 2011 roku
prowadzić będzie II nabór uczestników do projektu

„SAMOZATRUDNIENIE SKUTECZNYM SPOSOBEM NA BEZROBOCIE”

realizowanego w ramach poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt skierowany jest do osób zwolnionych  (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu) lub zagrożonych zwolnieniami z pracy z przyczyn związanych z procesami adaptacyjnymi i modernizacyjnymi z terenu województwa mazowieckiego.


Do udziału w projekcie zapraszamy kandydatów ze wszystkich powiatów województwa mazowieckiego.

W ramach projektu przewiduje się:

· Wsparcie zasadnicze – szkolenie zawodowe mające na celu nabycie i/lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz poradnictwo zawodowe

· Wsparcie towarzyszące 

a) wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (wsparcie pomostowe, dotacja inwestycyjna do 40 000 zł)

b) doradztwo psychologiczne i specjalistyczne

Szczegółowe informacje, kryteria uczestnictwa w projekcie oraz dokumentacja rekrutacyjna zamieszczone są do pobrania na stronie internetowej http://www.wup.mazowsze.pl/ oraz na podstronach internetowych Filii WUP.
Informacje uzyskać można również w siedzibie Filii WUP w Ciechanowie, ul. Wodna 1,  tel. 23-673-07-31 lub w:

– siedzibie beneficjenta, tj. Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, ul. Ciołka 10, tel. 22-532-22-73/;

– filii WUP w Płocku, ul. 1 Maja 7, tel. 24-264-03-75;

– filii WUP w Radomiu, ul. Mokra 2, tel. 48-368-97-00;

– filii WUP w Ostrołęce, ul. Poznańska 17, tel. 29-760-52-48;

– filii WUP w Siedlcach, ul. Pułaskiego 19/21, tel. 25-632-73-21.

 

Informacja prasowa: Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie
http://www.pup.wolomin.pl/nowa/

 

 

Facebooktwitterlinkedin