Main Menu

niedziela, 21 sierpnia, 2011

 

Wymiana gwarancyjna nawirzchni na ul. Kościelnej

W związku z uzasadnionymi podejrzeniami Urzędu Miasta Ząbki, co do wady materiałowej kostki brukowej na ulicy Kościelnej, wykonawca zaczął prace gwarancyjne, mające na celu usunięcie usterek. Wszystkie prace są całkowicie bezpłatne i powinny zakończyć się do końca wakacji. Usuwanie usterek lub niedociągnięć jest zagwarantowane w każdej umowie dotyczącej nowej inwestycji drogowej w naszym mieście. Ważne jest aby mieszkańcy widząc jakiekolwiek z powyższych, bezwłocznie informowali włdze miasta. Dzięki temu  można uniknąć uszkodzeń w przyszłości, a tym samym oszczędzić nerw i pieniędzy. Tekst: Piotr Strzałkowski Źródło: www.perkowski.pl Zdjęcie: www.perkowski.pl


Człowiek – najlepsza inwestycja

  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej”, Działania 7.3 “Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Typy projektów do realizacji w ramach konkursu – oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące: działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym lub społecznie wykluczonych; rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na poziomie lokalnym na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. WiecejCzytaj dalej