Main Menu

sobota, 10 września, 2011

 

Czy potrzebujemy placu zabaw NIVEA?

Spacerując lub jeżdżąc  ulicami naszego miasta, na pewno od czasu do czasu można natknąć się na plac zabaw dla dzieci. Znajdą się zapewne tacy, którzy powiedzą: „Po co kolejny plac zabaw?”. Zacząć należy od pytania, gdzie są usytuowane istniejące place, a następnie w jakim stanie się one znajdują? Jeśli chodzi o lokalizację, to najłatwiej jest o „mini” plac na terenie osiedla. Takie osiedla najczęściej nie są ogólnie dostępne, a ich rozmiar zostawia wiele do życzenia. Kolejną ich cechą jest to, że ze względu na brak miejsca, znajdują się one wCzytaj dalej


Ząbki dzieciom – piknik rodzinny 11.IX

Ząbki dzieciom – piknik rodzinny 11.IX Ramowy program festynu Festynu „Ząbki Dzieciom” 11.00   Powitanie wszystkich uczestników Festynu (kwartet Primo Incontro) 11.15.  Informacja nt. Aukcji mającej odbyć się na Festynie 11.30   Konkurs dla dzieci przygotowany przez szkołę Helen Doron 11.45.  Kraina Krasnala Piksela- koncert z konkursem dla dzieci. Koncert poprowadzi Krasnal Piksel z TVP1, w rolę którego wcieli się znany aktor teatralny i filmowy- Maciej Gąsiorek 13.00   Konkurs dla dzieci przygotowany przez ząbkowską szkołę Helen Doron 13.15   Aukcja (utwory w wykonaniu Primo Incontro). Nagrody dla sponsorów 13.45.  Pokaz Karate-Klub WalkiCzytaj dalej


Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011

Urząd Miasta Ząbki opublikował informację z wykonania budżetu za piersze półrocze bieżącego roku. Poniższy tekst przedstawia jedynie wycinek sprawozdania. Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.09.157.1240  z późn. zm.) projekt budżetu Miasta Ząbki na 2011 r. został złożony do Biura Rady Miasta Ząbki oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2010 r. W dniu 19 stycznia 2011 r. Rada Miasta Ząbki podjęła uchwałę Nr IV/23/2011 budżetową Miasta Ząbki na rok 2011. Ustalono plan dochodów w wysokości 119.563.378,29Czytaj dalej


Biegnij Warszawo już 2 października!

Biegnij Warszawo już 2 października! Informacje o biegu Biegnij Warszawo to impreza sportowa z wielkimi tradycjami. Początkowo organizowana jako Run Warsaw, od trzech lat przyjęła polskojęzyczną nazwę BIEGNIJ WARSZAWO. Jest największym polskim biegiem masowym. W 2009 roku została uznana za najlepsza imprezę sportową w Warszawie. Motywem przewodnim Biegnij Warszawo jest wspólne przebiegnięcie ulicami Warszawy dystansu 10 kilometrów przez 10 tysięcy uczestników ubranych w identyczne koszulki. W 2009 roku dominującym kolorem był niebieski, a w 2010 zielony. Tegoroczna edycja to koszulki w kolorze białym z czerwonymi napisami. Cel imprezy Najwazniejszym celemCzytaj dalej