Main Menu

JUBILEUSZ XXX -LECIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ZĄBKACH

Facebooktwitterlinkedin

 

To było bez wątpienia wielkie wydarzenie w naszym mieście. 9 września br. odbyły się uroczystości związane z XXX-leciem nadania szkole imienia generała Franciszka Kleeberga. Uroczystościom towarzyszyła ceremonia przekazania szkole nowego sztandaru, który poświęcił ksiądz biskup Kazimierz Romaniuk. Obchodom jubileuszowym patronowali Mazowiecki Kurator Oświaty, Starosta Wołomiński i Burmistrz Miasta Ząbki.

 Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła Msza święta w kościele Świętej Trójcy w Ząbkach celebrowana przez biskupa Kazimierza Romaniuka. Po mszy wszyscy zaproszeni goście w skupieniu przeszli do budynku szkoły. Po drodze, przed budynkiem oddano hołd żołnierzom, odczytano Apel Poległych i złożono kwiaty pod kamieniem, na którym widnieje cytat z ostatniego rozkazu gen Franciszka Kleeberga ” Wiem, że staniecie, gdy będzie trzeba?” Kwiaty złożyła delegacja uczniów oraz podpułkownik Ryszard Najczuk z Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej. Zabrzmiała salwa honorowa oddana przez żołnierzy I Brygady Pancernej. Potem wszyscy udali się do przepięknie udekorowanej sali gimnastycznej, gdzie odbyła się uroczystość przekazania nowego sztandaru szkole.

Na początku głos zabrała pani dyrektor Agnieszka Piskorek witając przybyłe osobistości. A było ich wielu: Jego Ekscelencja ks. Biskup Kazimierz Romaniuk, Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie Karol Semik, żołnierze generała Franciszka Kleeberga: gen. Brygady WP w stanie spoczynku Zbigniew Ścibor-Rylski, podpułkownik Władysław Matkowski-przewodniczący środowiska Kleeberczyków, kapitan prof. Adam Roman, kapitan prof. Jerzy Znosko. Przybyli również Dyrektor Departamentu Wojskowego Urzędu d/.s Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie płk. Zbigniew Krzywosza, delegacja Departamentu Wychowania, Promocji Obronności MON z pułkownikiem Ryszardem Najczukiem, żołnierze I Brygady Pancernej z siedzibą w Wesołej z mjr. Mariuszem Kluskowskim, rodzina generała Franciszka Kleeberga: wnuczki: Małgorzata Rohde, Katarzyna Kleeberg, prawnuczka Marta Rohde, Jacek Sasin- radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, były minister w Kancelarii śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Patryk Stolarski-asystent członka zarządu województwa mazowieckiego Waldemara Roszkiewicza, Piotr Uściński – Starosta Powiatu Wołomińskiego, Artur Murawski- Z-ca Burmistrza Ząbek, Patrycja Żołnierzak- Sekretarz Miasta Ząbki, Elżbieta Żmijewska-Skarbnik Miasta Ząbki, księża: ks. Proboszcz Edward Kowara, ks. Proboszcz Andrzej Kopczyński, ks. Proboszcz Sylwester Ciesielski, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Wołominie Anna Sęk, Renata Pawlikowska – dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Adamowie, sztandar i delegacja Koła Kombatantów w Markach wraz z Prezesem i członkiem Zarządu Wojewódzkiego Kombatantów Leopoldem Kielakiem, sztandar i delegacja Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Ząbkach wraz z Prezesem Stefanem Załęskim, sztandar i delegacja Komendy Hufca ZHP im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Ząbkach, sztandar i delegacja Szkoły Podstawowej im. Gen. F. Kleeberga w Kocku wraz z dyrektorem Ewą Mioduchowską, sztandar i delegacja Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Gen. F. Kleeberga we Włodawie wraz z dyrektorem Januszem Kornelukiem, sztandar i delegacja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Gen. F. Kleeberga w Dęblinie wraz z dyrektorem Jolantą Kiebzak, sztandar i delegacja Zespołu Szkół z Woli Gułowskiej wraz z dyrektorem Włodzimierzem Wolskim, sztandar i delegacja Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. F. Kleeberga w Lublinie wraz z nauczycielem Andrzejem Abramowiczem. Nie zabrakło także przedstawicieli ząbkowskich szkół, gimnazjów i przedszkoli, byłej dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Barbary Nitczyńskiej oraz byłych Wice Dyrektorów – Bogumiły Pilichowskiej i Elżbiety Podgórskiej.

 Przybyli także dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach Sławomir Skotnicki, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach Elżbieta Rutkowska, kierownik Biblioteki Miejskiej w Ząbkach Dorota Kazimierska, Dyrektor Praskiej Giełdy Spożywczej w Ząbkach Janusz Dąbrowski, komendant Straży Miejskiej w Ząbkach Zbigniew Forysiak, prezes Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 21 w Ząbkach Krystyna Grodzka a także nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie i absolwenci.

Podczas uroczystości rodzice uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 na ręce pani dyrektor przekazali nowy sztandar z nowym drzewcem i nowym wzorem po obu stronach. Na jednej stronie widnieje biały orzeł na czerwonym tle z napisem Bóg, Honor, Ojczyna, Nauka, a na drugiej napis: “Wiem, że staniecie, gdy będzie trzeba” – ostatni rozkaz gen. Franciszka Kleeberga. Po przekazaniu sztandaru odbyła się ceremonia wbijania gwoździ w drzewce sztandaru m.in. przez ks. Biskupa Kazimierza Romaniuka, Mazowieckiego Kuratora Karola Semikę, Starostę Powiatu Wołomińskiego Piotra Uścińskiego, Zastępcę Burmistrza Ząbek Artura Murawskiego, oraz wnuczki generała. Po wpisach do księgi pamiątkowej uczniowie szkoły złożyli ślubowanie. Akcentem końcowym jubileuszu była scenka historyczna w wykonaniu uczniów, w której rolę generała Kleeberga zagrał z powodzeniem i aktorskim zacięciem radny Paweł Uściński.

 

Budująca była to uroczystość. Pomijając oprawę i znakomitą organizację, wyciskające łzy wzruszenia przemówienia zaproszonych osobistości, należy bez wątpienia uznać, że w życiu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach Kleeberczycy są i będą obecni zawsze. Przyjmowani z należnymi honorami pozostają jednak wielkimi przyjaciółmi pedagogów i młodzieży. Wydarzenia z września 1939 roku to kilka ważnych kart z historii naszego kraju. Szkoła pielęgnuje je i przypomina, konsekwentnie wpajając nowym pokoleniom nieprzemijające wartości: wiarę naszych ojców, umiłowanie Ojczyzny i gotowość do największych poświęceń dla jej dobra.

 

 

 

 

 Joanna Wysocka

 

Informacja prasowa: Urząd Miasta Ząbki
Żródło: www.zabki.pl
Zdjęcia: www.zabki.pl

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)