Main Menu

Ruch drogowy – punkty karne

Facebooktwitterlinkedin

Ruch drogowy – punkty karne

Każdy kierowca, łamiący przepisy na drodze, musi liczyć się z tym, że zostanie ukarany mandatem oraz punktami karnymi, wpisywanymi do ewidencji. Kto prowadzi ewidencję punktów karnych? Gdzie mogę się udać, by sprawdzić ich liczbę? Kiedy punkty karne sąusuwane?

Punkty karne – to punkty, które otrzymuje uczestnik ruchu drogowego w przypadku łamania przepisów. Przy przekroczenia dozwolonej ilości punktów karnych następuje wstrzymanie uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.

Limit punktów karnych

Dopuszczalny limit punktów karnych dla kierującego, posiadającego prawo jazdy przez okres powyżej 1 roku, wynosi 24. W przypadku kierowcy, który posiada prawo jazdy krócej niż rok, limit punktów wynosi 20. Po przekroczeniu ustalonych limitów punktów karnych sporządzana jest decyzja administracyjna o cofnięciu prawa jazdy.

Sumowanie punktów karnych

Kierowca otrzymuje punkty za każde jedno popełnione wykroczenie. W sytuacji gdy kierujący ominie pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu (kara 10 pkt.), nie zastosuje się do sygnałów świetlnych (kara 6 pkt.) i w dodatku przekroczy dozwoloną prędkość powyżej 50 km/h (kara 10 pkt.), może stracić uprawnienia.

Informacja o ilości posiadanych punktów

Informację o ilości zgromadzonych punktów karnych można uzyskać osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie, Wydziale Ruchu Drogowego KPP Wołomin z siedzibą w Komisariacie Policji w Kobyłce, lub każdej innej Jednostce Policji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Prosimy wziąć ze sobą dokument tożsamości, oraz prawo jazdy

Dane o ilości punktów karnych można otrzymać:
• ustnie – bezpłatnie
• pisemnie – w formie zaświadczenia o wpisie w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o wpisie w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego jest uiszczenie opłaty skarbowej określonej w obowiązującej od dnia 01.01.2007r. ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635), w wysokości 17 zł w Urzędzie Miasta w Wołominie.

Osoby niebędące zameldowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej powinny skierować się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia do Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w Warszawie ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa.

Uwaga!!!

Informacji o ilości zgromadzonych punktów nie udzielają policjanci podczas kontroli drogowej.Informacja o ilości punktów nie jest udzielana telefonicznie ani w formie elektronicznej.

Zmniejszenie liczby punktów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego / par. 8 / każdemu kierującemu, który na swoim koncie zgromadził punkty karne (min 6, a max 24), przysługuje raz na sześć miesięcy prawo odpłatnego szkolenia, po którym odejmuje się 6 punktów karnych.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest nieprzekroczenie limitu punktów.

Do maksymalnej liczby punktów karnych zaliczane są też te otrzymane przy udziale fotoradaru, a niewpisane jeszcze na konto kierowcy. Jeżeli limit punktów zostanie przekroczony np. poprzez dodanie punktów otrzymanych za wykroczenie zarejestrowane fotoradarem, którego miejsce miało wcześniejszą datę niż data odbycia kursu, odjęte punkty zostająanulowane, a prawo kierowania pojazdem wstrzymane.  Z przywileju “zbicia punktów”, nie mogą skorzystać osoby posiadające uprawnienia krócej niż rok.

Szkolenie

Szkolenie można odbyć, na własny koszt, w dowolnie przez siebie wybranym ośrodku ruchu drogowego na terenie kraju. Mieszkańcy powiatu wołomińskiego w takim szkoleniu mogą uczestniczyć w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie (dane ośrodka poniżej):

Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Warszawie
ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa
http://www.word.waw.pl/

 

asp. szt. Tomasz Sitek – Oficer Prasowy KPP Wołomin / na podstawie informacji zebranych/

 

 

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »