Main Menu

Burmistrz informuje: Kto odpowiada za drogi w Ząbkach

Facebooktwitterlinkedin

Niestety, w naszym mieście mamy co najmniej trzy kategorie dróg. Taka sytuacja powoduje sporo zamieszania w momencie, gdy oczekujemy remontu drogi lub uszkodzenia własnego pojazdu.

Wydawałoby się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby Burmistrz Ząbek odpowiadał za wszystkie drogi na swym terenie, niestety tak nie jest. Gdzie zatem należy się zgłosić w sprawie konkretnej drogi?

Drogi wojewódzkie:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rejon Wołomin, ul. Kobyłkowska 1, 05-200 Wołomin, e-mail: rd.wolomin@mzdw.pl, tel.: 022 776-23-33 lub 022 776-28-67:

  • DW 634 (ulice: Ks. Skorupki, Warszawska, Łodygowa)
  • DW 631 (ul. Żołnierska w Warszawie)
  • DW 629 (ul. Radzymińska).

Drogi powiatowe:

Zarząd Dróg Powiatowych w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1a, 05-200 Wołomin, e-mail: zdp@powiat-wolominski.pl, tel.: 022 776-19-40,

ulice:

  • Piłsudskiego,
  • Kolejowa,
  • Batorego,
  • Wojska-Polskiego,
  • Szpitalna,
  • Kochanowskiego,
  • Drewnicka.

Drogi miejskie (gminne):

Referat Dróg i Komunikacji Miejskiej, Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, e-mail: um@zabki.pl, tel.: 022 5109 766.

ulice: wszystkie pozostałe.

W przypadku jakichkolwiek sugestii, uwag, wniosków, próśb dotyczących którejkolwiek z dróg, należy kontaktować się do wyżej wymienionych instytucji.

Źródło: www.perkowski.pl

Facebooktwitterlinkedin(Następne wiadomości) »