Main Menu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ząbkach

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

W ZĄBKACH POWSTAJE ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

“Dom to nie miejsce w którym mieszkasz,

ale miejsce, gdzie Ciebie rozumieją.”

Janusz Morgenstern 

 

Z dniem 1. XII. 2011r. Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD w Ząbkach uruchamia Środowiskowy Dom Samopomocy. Jest to ośrodek pobytu dziennego przeznaczony osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym po 18 roku życia, z terenu Powiatu wołomińskiego. 

Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD jest organizacją non profit  prowadzącą od 10 lat działalność, ukierunkowaną na pomoc rodzinom wychowującym niepełnosprawne dzieci. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną po skończeniu nauki w szkolnictwie specjalnym mają bardzo ograniczone możliwości dalszej aktywizacji społecznej. Zdane są najczęściej na własne rodziny, które zazwyczaj decydują o ich dalszym życiu. Część z nich trafia do warsztatów terapii zajęciowej, jedynych poza środowiskowymi domami samopomocy placówek, oferujących tej grupie osób niepełnosprawnych terapię ukierunkowaną głównie na aktywizację zawodową. Część osób niepełnosprawnych z kolei pozostaje w domach, co jest formą wykluczenia społecznego skazującego ich na życiową wegetację.

Oferta środowiskowych domów samopomocy wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, które potrzebują środowiskowego wsparcia ukierunkowanego na terapię społeczną dającą im możliwość funkcjonowania w grupie rówieśniczej, aktywnego spędzania czasu, rozwijania umiejętności z zakresu samoobsługi i zwiększania obszarów samodzielności dostosowanej do indywidualnych możliwości każdego z uczestników zajęć.

Podstawowym zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy  jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności Użytkowników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia oraz integracji społecznej, wsparcie w codziennych trudnościach, rehabilitacja społeczna i zawodowa, rozwój pasji i zainteresowań.

Celem nowo takiej placówki jest stworzenie miejsca, w którym będzie panowała ciepła, rodzinna atmosfera, gdzie osoby niepełnosprawne będą czuły się doceniane i bezpieczne oraz będą miały możliwość dalszego rozwoju, integracji ze społeczeństwem, samorealizacji, zwiększenia poczucia własnej wartości oraz nabywania umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom tej grupie osób niepełnosprawnych Koło TPD w Ząbkach podjęło działania zmierzające do uruchomienia placówki zaspokajającej ich oczekiwania. Dzięki przychylności władz wojewódzkich, powiatowych i lokalnych nasze starania zaowocowały sukcesem!

W programie zajęć ośrodka znajdują się zajęcia takie jak: kulinarne, plastyczno- twórcze, modelarsko-stolarskie, rekreacyjno- sportowe, teatralne  i inne odpowiednie do stopnia niepełnosprawności Uczestnika oraz zajęcia indywidualne i grupowe o charakterze terapeutycznym: konsultacje indywidualne z psychologiem, działalność samopomocowa, szkolenia, imprezy okolicznościowe, udział w wydarzeniach zewnętrznych, działania towarzyszące.

Nasz ośrodek będzie działał od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30.   Środowiskowy Dom Samopomocy będzie mieścił się w lokalu, użyczonym przez Urząd Miasta Ząbki i obecnie dysponuje 25 miejscami. Jest usytuowany w dogodnym punkcie komunikacyjnym – przy stacji PKP i przystanku MZK.

Obecnie będą prowadzone prace remontowe mające na celu dostosowanie obecnych pomieszczeń do potrzeb ŚDS. Środki finansowe, którymi dysponujemy są jednak niewystarczające na kompleksowe wyposażenie pracowni. Firmy i osoby prywatne, które zechciałyby dodatkowo wesprzeć naszą organizację mogą wpłacać środki na numer konta: 63 8006 0000 0022 3470 2004 0001

Liczy się każda złotówka. Za wszystkie wpłaty i każdą pomoc serdecznie dziękujemy!

Koło rozpoczyna zapisy zainteresowanych osób niepełnosprawnych. Wszystkie osoby pragnące zostać uczestnikami naszej placówki, spełniające wyżej wymienione wymagania prosimy o kontakt pod nr tel. 0- 507 890 420.

Adres:                                                                                                

ul. 3-go Maja 14

05-091 Ząbki

Tel/Fax. 22 781 72 45; 507 890 420

Przewodnicząca Koła
Elżbieta Kołodziejek

Fot. Bogdan Śladowski

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »