Main Menu

Wybijają szyby strzelając z wiatrówki?

Facebooktwitterlinkedin

Wybijają szyby strzelając z wiatrówki?

Ponieważ jeszcze nie tak dawno temu w naszym mieście miało miejsce kilka wydarzeń bez precedensu, mianowicie stłuczenie szyb w samochodach czy blokach mieszkalnych, postanowiliśmy zwrócić się do Oficera Prasowego KPP w Wołominie, Pana asp. szt. Tomasza Sitka,   z prośbą o przedstawienie sytuacji ze strony Policji. Korzystając również z okazji, na samym początku chcielibyśmy serdecznie podziękować za szybką i tak obszerną odpowiedź na nasze pytania.

Zanim przejdziemy do informacji KPP Wołomin, pragniemy uczulić mieszkańców naszego miasta na tego typu skandaliczne zachowania. Zdaniem naszej Redakcji, nie wszystkie osoby zgłosiły się w tej sprawie na Policję, nie podejrzewając oczywiście, w jaki sposób ich samochodowe szyby zostały wybite. Pamiętajmy więc, że w tego typu sytuacjach bardzo wiele zależy od nas. Nie może przecież być tak, że “ząbkowski strzelec wyborowy” (lub strzelcy, bo przecież nie wiadomo ile osób decyduje się na takie “spędzianie” czasu) bezkarnie będzie grasował z ewidentnie w jego rękach niebezpieczną bronią pneumatyczną, stwarzając zagrożenie dla siebie i dla innych, bo chyba o mieniu nie trzeba wspominać, a zupełnie nikt nic o tym nie wie i nikt nic nie widział. Osoby, które mają jakieś informacje w tej sprawie lub te, które zostały poszkodowane, a nie zgłosiły się jeszcze na Policję, zachęcamy do kontaktu z Komendą Powiatową w Wołominie lub zgłoszenie się na Komisariat Policji w Ząbkach.

 

W Komisariacie Policji w Ząbkach wszczęto dwa postępowania wyjaśniające dotyczące uszkodzenia mienia tj. szyby w samochodzie osobowym oraz szyby okiennej w budynku. W obu przypadkach na chwile obecna nie można z całą stanowczością stwierdzić, że powstałe uszkodzenia mogły być następstwem użycia broni (brak śruciny na miejscu zdarzenia). W obu przypadkach policjanci prowadza cały czas czynności.

Wiatrówki powyżej 17 J muszą być zarejestrowane. Słabsze nie są uważane za broń i pod reglamentację ustawową nie podpadają. Oznacza to też że nie ma pozwolenia na broń pneumatyczną. Wymogi prawne co do miejsca strzelania z wiatrówek Strzelanie z wiatrówek do 17J. Wiatrówki do 17J nie są bronią. Żadne regulacje dotyczące broni, w tym także broni pneumatycznej, nie mogą dotyczyć tego sprzętu. Podobnie jak np. procy.

Problem w czym innym. Nikt nie może legalnie robić czegokolwiek, co powoduje bezprawne zagrożenie dla zdrowia lub życia innych ludzi oraz dla ich majątku. Zwierzęta też są pod ochroną prawną, choć, oczywiście inną. Naruszenie tych zasad pociąga za sobą konsekwencje karne, a również poważne cywilne (finansowe, odszkodowania). O tym należy pamiętać. Każdy odpowiada sam za to, co robi. To typowe dla wszelkich systemów prawnych.

Małe, czy duże imprezy strzeleckie, jeśli ograniczymy się tylko do sprzętu nie przekraczającego 17 J, nie podlegają ograniczeniom. Organizatorzy i uczestnicy muszą jednak zadbać o warunki bezpieczeństwa i za nie odpowiadają prawnie, dobrze gdy o takiej imprezie powiadomią miejscową Policję, która o takich zawodach powinna chociażby wiedzieć.

Strzelanie z broni pneumatycznej (wiatrówki mocniejsze niż 17J). Art. 45. Ustawy o broni i amunicji mówi wyraźnie: “Broń, która jest zdolna do rażenia celów na odległość, może być używana w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach.” Ustawa o broni i amunicji przewiduje jednak jeszcze jeden sposób używania broni, który może pasować do tej analizy. Jest to cel rekreacyjny. Art. 11. “Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku: (…) 4) używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu.” Oczywiście chodzi tu o używanie broni pozostającej w posiadaniu strzelnicy i o to, że do jej używania w tym miejscu nie potrzeba pozwolenia. Ale sam cel rekreacyjny jest wymieniony. Nie występuje on już gdzie indziej.

Na broń pneumatyczną nie ma pozwoleń. Ten dokument zniknął. Zastąpiła go automatyczna rejestracja, następującą po złożeniu przewidzianych prawem dokumentów. Nie będzie więc możliwości administracyjnego określenia (co ma miejsce w pozwoleniu) celu używania broni. Każdy sposób korzystania z broni pneumatycznej będzie zatem legalny, jeśli sam czyn nie spowoduje naruszenia prawa (np. wybryki chuligańskie). Wiatrówki powyżej 17J są bronią pneumatyczną i muszą być zarejestrowane. Taką wiatrówkę należy zarejestrować w ciągu 5 dni od daty zakupu (czyli najpierw się kupuje, potem rejestruje!). Nawiasem mówiąc, nie można zarejestrować czegoś, czego się jeszcze nie ma! Do rejestracji niezbędne są: pozytywne zaświadczenie z badań lekarsko-psychologicznych, zaświadczenie, że się nie jest karanym (w określonym ustawą zakresie), dowód zakupu, dowód ukończenia 18 lat. Są niezbędne i wystarczające. Jak się to ma, to rejestracja powinna nastąpić automatycznie. Jak nie nastąpi, to odmowa podlega skardze administracyjnej.

Z wiatrówek o energii poniżej 17J możemy strzelać w terenie, pamiętając o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Z broni pneumatycznej, czyli wiatrówek o energii powyżej 17J, możemy strzelać tylko na strzelnicy.

Wykorzystano materiały Pana Tomasza Wełnickiego z art. “Prawo dotyczące wiatrówek”.

Tomasz Sitek
Oficer Prasowy KPP Wołomin

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »