Main Menu

wtorek, 15 listopada, 2011

 

Ząbkowskie obchody 93 rocznicy odzyskania niepodległości.

Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości ustawą z 23 kwietnia 1937 roku,czyli 74 lata temu – prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości i do czasu wybuchu II wojny światowej święto to obchodzono tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938. Potem wybuchła II wojna światowa. W czasie okupacji hitlerowskiej oficjalne świętowanie, podobnie jak i każde inne przejawy polskości, było niemożliwe. Po wojnie w 1945 roku ustanowiono Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca, w rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN; zniesiono jednocześnie Święto Niepodległości ustanowione w 1937. W PRL wielokrotnie organizowaneCzytaj dalej


11.11.11. Kontekst międzynarodowy polskiego Święta Niepodległości

11.11.11. Kontekst międzynarodowy polskiego Święta Niepodległości Podczas obchodów 93. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę doszło do poważnych zamieszek i starć z Policją. Blisko połowę zatrzymanych stanowią osoby, które przyjechały do Polski zza granicy. O tym, że w związku z organizowanym w Warszawie przez środowiska prawicowe 11 listopada 2011 roku Marszem Niepodległości planowana jest blokada (organizowana przez środowiska lewicowe, głównie związane z czasopismem „Krytyka polityczna”) wiadomo było od dawna. Pod koniec października pojawiły się informacje, że w blokadzie mają wziąć udział członkowie lewackich bojówek z Niemiec, którzy zostali „zaproszeni” przez środowiskaCzytaj dalej


Sukces zbiórki pieniędzy dla ofiar pożaru – dziękujemy!

  Sukces zbiórki pieniędzy dla ofiar pożaru – dziękujemy! W dniu 5 listopada przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ząbek przekazali właścicielce spalonego domu środki pieniężne zebrane podczas kwesty przeprowadzonej w dniu 23 października 2011 r.  w ramach zbiórki publicznej organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ząbek (zezwolenie Burmistrza Miasta Ząbki nr SO 5311/3/11 z dnia 21.10.2011 r.). Zebrane w puszkach środki opiewały na kwotę 3959,75 zł. Środki te powinny zostać spożytkowane na likwidację skutków pożaru. W późniejszym czasie zostaną przekazane właścicielce także środki zgromadzone na specjalnie utworzonym w tym celu koncie: 96 8006 0000Czytaj dalej


Pies i “pieskie życie”… sąsiadów

Szanowni Czytelnicy i Mieszkańcy Ząbek, Może temat nie z czołówki gazet i początku serwisów informacyjnych, ale jednak obecny bardziej w naszej codziennej rzeczywistości niż wydarzenia polityczne z drugiego końca świata – psy. Nie chcę pisać o sprzątaniu po swoim zwierzaku, bo wszystkie tego typu apele najczęściej nie osiągają większych rezultatów, ale bardziej o innym aspekcie związanym z koegzystencją psa i człowieka, czyli o poziomie decybeli psich emocji. Zwróćmy czasem uwagę, że w aglomeracji miejskiej nie mieszkamy sami i brak czasu na tresurę psa i nauczenie go pewnych zachowań nie zwalnia właściciela czworonoga zCzytaj dalej


Projekt „ITeraz Mazowsze II”

Agencja Rozwoju Mazowsza zaprasza do udziału w projekcie „ITeraz Mazowsze II” Honorowy patronat nad projektem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, działanie 8.1.1.  i będzie trwał do 31 października 2013 r. Projekt jest skierowany do osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego (za wyjątkiem właścicieli przedsiębiorstw), zwłaszcza na terenach wiejskich lub w środowisku okołorolniczym, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych umiejętności, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji poza godzinami pracy (weekendy). Uprzejmie informuję, iż w ramach projektu ITerazCzytaj dalej