Main Menu

czwartek, 24 listopada, 2011

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ząbkach – potrzebne wsparcie

BUDUJEMY NOWY DOM! Szanowni Państwo, Chcielibyśmy zachęcić Państwa do zapoznania się z naszą organizacją oraz zaprosić do włączenia się akcję pt. „ Budujemy nowy dom ” na rzecz pomocy niepełnosprawnym. Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD w Ząbkach jest organizacją działającą na rzecz polepszenia jakości życia niepełnosprawnych poprzez włączanie ich do aktywnego życia społecznego, przełamywanie barier, jakie spotykają w życiu codziennym, a także szerokozakresową rekreację oraz rehabilitację fizyczną i społeczną. Koło działa charytatywnie jako jednostka terenowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jednak większość środków na utrzymanie i rozwój pozyskuje dzięki pomocyCzytaj dalej


Jak kochają „pesymistyczni realiści”?

Jak kochają „pesymistyczni realiści”? Na początek może słowo wyjaśnienia. Być może moi stali Czytelnicy już zapomnieli, a nowi jeszcze nie znają stworzonej przeze mnie koncepcji „pesymistycznego realizmu”. Otóż sprowadza się ona do patrzenia na życie, jako całości, ale poszukiwania w nim tego wszystkiego, co jest złe. Dlaczego? Aby to, czego nie możemy zmienić, nie stanowiło ani przeszkody, ani komplikacji. W szerszym ujęciu, rzeczywistość jest często naszym wrogiem. Ale to nie życie możemy oswajać, ale raczej siebie z tym życiem. Stąd też i recepta – jeśli „ból istnienia” jest nieusuwalny, a światCzytaj dalej


Zaproszenie na spektakl

Zaproszenie na spektakl Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach zaprasza na “Wieczór jednego aktora”. W programie: Paweł Aksamit “Robić monodram” oraz występy młodzieży ze studia teatralnego MOK (m.in. teksty ludowe i rodzime twórców z powiatu wołomińskiego) 27.11. (niedziela) godz. 17.00 MOK, ul. Orla 8 wstęp wolny  


Palenie liści surowo zabronione

Jesień. Czas gdy nasze posesje i chodniki usłane są dywanem opadłych z drzew liści. Co z nimi zrobić? Na pewno nie spalić! Mogłoby się wydawać, że liście jako odpad biodegradowalny, może być spalony w piecu czy też w ognisku, na lub przy posesji. Nic bardziej mylnego. Zarówno przepisy krajowe, jak i te lokalne wyraźnie zakazują takich praktyk. Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 roku o odpadach (Dz.U. z 2010 roku Nr 185 poz. 1243 t.j.) kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniamiCzytaj dalej


Kreatywni w Wołominie

Kilkudziesięciu ewentualnych beneficjentów projektu „Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych” zgromadziło się w piątek w Starostwie Powiatowym w Wołominie. Z zainteresowaniem wysłuchali szczegółowych informacji przekazanych przez wykładowcę z warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego. Jeszcze w listopadzie br. na stronie www.kreatywni.waw.pl zostanie udostępniony formularz zgłoszeniowy dla zainteresowanych prowadzeniem tego typu działalności. Na zapoznanie się z dokumentami będzie 10 dni roboczych. Po tym czasie rozpocznie się nabór kwestionariuszy. Zakwalifikowani do dalszego etapu w lutym 2012 r. rozpoczną cykl szkoleń. Projekt „Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych” jest ukierunkowany na stymulowanie rozwoju nowych, intensywnie rozwijających się firm zCzytaj dalej