Main Menu

Marki: Mapa robót kanalizacyjnych na terenie miasta

Facebooktwitterlinkedin

Przedstawiamy mapę miasta, która ułatwi poruszanie się po mieście w trakcie trwających robót kanalizacyjnych.

Starając się zmniejszyć utrudnienia komunikacyjne w mieście, które wynikają z rozpoczęcia budowy kanalizacji na terenie Marek, prezentujemy mapę z oznaczonymi objazdami zamkniętych ulic oraz miejscami aktualnie prowadzonych robót. Niniejsza mapa będzie modyfikowana na bieżąco w zależności od terminów rozpoczętych prac. Mamy nadzieję, że ułatwi ona mieszkańcom oraz innym osobom korzystającym z naszych dróg, poruszanie się po mieście w okresie wzmożonych robót na naszych ulicach.

Mapa prac kanalizacyjnych na terenie miasta MarkiStan na dzień 29 listopada 2011 r.

W dniu 29 listopada 2011 roku rozpoczęto prace kanalizacyjne w ul.Sportowej. Prace prowadzone będą od skrzyżowania z ul. Lisa Kuli, dlatego też prosimy o szczególną ostrożność, gdyż wystąpią utrudnienia na tym skrzyżowaniu.

W dniu 14 listopada 2011 roku udostępniono przejazd ul. Ząbkowską na odcinku od ul.Fabrycznej do ul. Szpitalnej.

Informacja prasowa: marki.pl

Facebooktwitterlinkedin