Main Menu

Ogłoszono przetarg na odbiór i wywóz segregowanych odpadów

Facebooktwitterlinkedin

UM Ząbki ogłosił przetarg na świadczenie usług związanych z odbiorem i wywozem selektywnie zebranych odpadów od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ząbki.

Firma, która wygra przetarg, będzie miała w swoilch obowiązkach między innymi:

1. Obieranie odpadów w odpoweidnio oznakowanych workach, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ząbki (domy jednorodzinne i w zabudowie szeregowej), w tym:

  • papieru,
  • szkła,
  • tworzyw sztucznych i puszek aluminiowych,

2. Przekazanie do odzysku/recyklingu odpadów, które można wykorzystać,
3.  Przekazanie do unieszkodliwienia odpadów, których nie można wykorzystać
4. Dla sprawnego przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia (..), Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym (UM Ząbki, przyp. red.) dokona podziału Miasta na rejony.
5. Przedmiot zamówienia, (…) będzie wykonany w danym rejonie jednokrotnie w każdym miesiącu kalendarzowym, w godzinach od 8:00 do 18:00, (…).
6. Wykonawca odbierze z przed posesji wszystkie oznakowane i prawidłowo przygotowane worki, pozostawiając jednocześnie jeden nowy zestaw worków.
7. Wykonawca ma prawo nie odebrać worków, które będą zawierały odpady niezgodne z ich przeznaczeniem, przy czym jednocześnie zobowiązany jest do pozostawienia pisemnej informacji o powodzie ich nieodebrania.

Termin świadczenia ww. usługi: 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r. UM Ząbki za główne kryterium ocenym złożonych ofert, przyjmuje najmiższą cenę (przyp. red.).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2011 r., godzina 9:00, Urząd Miasta Ząbki, 05-091 Ząbki ul. Wojska Polskiego 10, Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 6, parter.

Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP UM Ząbki.

 

Informacja prasowa: UM Ząbki
Źródło: bip.zabki.pl

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »