Main Menu

Projekt „Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych”

Facebooktwitterlinkedin

Projekt „Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych”

Starostwo Powiatowe w Wołominie wraz z warszawską Akademią Leona Koźmińskiego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych”, które odbędzie się 18 listopada br. o godz. 17.30 w Starostwie Powiatowym  w Wołominie.

Projekt „Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych” jest ukierunkowany  na stymulowanie rozwoju nowych, intensywnie rozwijających się firm z tzw. sektorów kreatywnych.  Sektory kreatywne obejmują główne dziedziny kultury oraz  przemysł bezpośrednio lub pośrednio związany z kulturą. To m.in. produkcja audiowizualna, design  – projektowanie mody, grafiki,  wnętrz, przedmiotów użytkowych,  architektura,  rynek sztuki i antyków, gry komputerowe, rękodzieło, film i muzyka, teatr i taniec, publikacje i działalność wydawnicza.

Nowoczesne firmy, ich esprit i zapotrzebowania odgrywają ważną rolę w ożywieniu innowacyjnych sektorów gospodarki i w ożywieniu lokalnego rynku pracy. Zatrudniają specjalistów ale też szereg podwykonawców i rzemieślników.

100 zakwalifikowanych osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkałych na terenie  Warszawy i  okolicznych powiatów otrzyma szeroką i niezbędną pomoc.

Oferta skierowana jest do nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych ale też do pracujących lub uczących się (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu).  W Projekcie przewidziana pula miejsc dla kobiet -50%, osób w wieku 45+ – 25% i osób niepełnosprawnych -10%.

Aby ubiegać  się o jednorazową dotację i wsparcie pomostowe konieczny będzie dział w programie szkoleniowo-doradczym, który przygotuje przyszłych biznesmenów  do uruchomienia aktywnej  i skutecznej na rynku firmy. Wykładowcy wskażą jak przygotować sprawdzający się w praktyce biznesplan.

80 najlepszych projektów otrzyma wsparcie finansowe w postaci zarówno jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, w kwocie nawet 40 tys.  zł jak i dodatkowego wsparcia pomostowego – w kwocie mogącej sięgnąć równowartości minimalnego wynagrodzenia.

40 uczestników otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe przez okres kolejnych miesięcy (do pół roku) w kwocie do 1300 zł.

O szczegółach projektu, kryteriów naboru oraz procedury rekrutacyjnej zainteresowani dowiedzą się na spotkaniu w Starostwie Wołomińskim.

 

Piotr Kaczorek
Rzecznik Prasowy Starostwa Wołomińskiego
Tel. 696 041 252
22 787 43 01 wew. 155

 

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »