Main Menu

Zbiórka elektrośmieci w Zielonce – harmonogram

Facebooktwitterlinkedin

Od 21 października 2005 r. obowiązuje w Polsce ustawa o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym (ustawa o ZSEE z 29 lipca 2005 r.), według której, wszystkie zużyte urządzenia działające na prąd lub na baterie – m.in.: pralki, lodówki, miksery, mikrofalówki, golarki elektryczne, wiertarki, telefony komórkowe, telewizory, komputery, video, a także świetlówki i żarówki energooszczędne – to odpady, których nie można wyrzucać razem z innymi odpadami do śmietnika ponieważ zanieczyszczają środowisko. Grozi za to kara grzywny do 5 000 zł. Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie, elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie i w dowolnej ilości do specjalnego punktu zbierania, oraz w przypadku dokonywania zakupu nowego sprzętu, również do sklepu (w myśl zasady stary za nowy, bez względu na markę).

Elektrośmieci wyrzucone do śmietnika lub porzucone na łonie przyrody, bezpośrednio zanieczyszczają środowisko stwarzając tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi. Szkodliwe substancje (np. freon w lodówkach, rtęć w świetlówkach i kineskopach), mogą wydostać się na zewnątrz ze źle zagospodarowanych lub zdemontowanych zużytych urządzeń, następnie przenikają z deszczem do gleby i wód gruntowych. W konsekwencji, niewłaściwe pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może być w przyszłości przyczyną poważnych problemów zdrowotnych u ludzi i zwierząt.

Zużyty sprzęt RTV, AGD, IT i oświetleniowy, przekazany do przetworzenia, poddawany jest demontażowi, a pozyskane z niego surowce do odzysku i recyklingu. Selektywna zbiórka, demontaż w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania oraz unieszkodliwienie niebezpiecznych substancji i pierwiastków, chroni środowisko naturalne przed skażeniem. Natomiast odzysk surowców i wykorzystanie ich do produkcji nowych urządzeń, zdecydowanie zmniejsza stopień wykorzystania zasobów naturalnych oraz przyczynia się do obniżenia kosztów technologicznych. Na przykład, do wyprodukowania komputera konieczne było użycie nieodnawialnych paliw kopalnych, np. węgla lub ropy, dziesięciokrotnie więcej, niż wynosi masa naszego PC-ta. Z kolei, z przeciętnego zużytego komputera osobistego możemy odzyskać m.in. aluminium, którego recykling oszczędza produkty chemiczne oraz energię elektryczną.

Znak przekreślonego kontenera na śmieci zamieszczony na wszystkich sprzętach elektrycznych i elektronicznych symbolizuje, że nie wolno wyrzucać tych urządzeń do śmietnika razem z innymi odpadami.

Aby ułatwić mieszkańcom Zielonki pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sposób zgodny z prawem, Urząd Miasta w porozumieniu z ElektroEko organizują zbiórki tych odpadów. W pierwsze soboty każdego miesiąca funkcjonują specjalne punkty zbierania elektrośmieci, gdzie można bezpłatnie oddawać zużyte lub zepsute urządzenia elektryczne i elektroniczne takie jak: sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt audiowizualny, komputerowy i oświetleniowy.

Poniżej harmonogram odbioru „elektrośmieci” w 2012 roku

Lokalizacja punktu zbierania

Daty oraz godziny zbiórek

Parking przy Szkole Podstawowej Nr 3,
ul. Wilsona 34/36, Zielonka

7.01.2012 r. godz. 9.00-13.00

Parking przy Urzędzie Miasta Zielonka,
ul. Lipowa 5, Zielonka

4.02.2012 r. godz. 9.00-13.00

Parking przy Szkole Podstawowej Nr 3,
ul. Wilsona 34/36, Zielonka

3.03.2012 r. godz. 9.00-13.00

Parking przy Urzędzie Miasta Zielonka,
ul. Lipowa 5, Zielonka

14.04.2012 r. godz. 9.00-13.00

Parking przy Szkole Podstawowej Nr 3,
ul. Wilsona 34/36, Zielonka

5.05.2012 r. godz. 9.00-13.00

Parking przy Urzędzie Miasta Zielonka,
ul. Lipowa 5, Zielonka

2.06.2012 r. godz. 9.00-13.00

Parking przy Szkole Podstawowej Nr 3,
ul. Wil
sona 34/36, Zielonka

7.07.2012 r. godz. 9.00-13.00

Parking przy Urzędzie Miasta Zielonka,
ul. Lipowa 5, Zielonka

4.08.2012 r. godz. 9.00-13.00

Parking przy Szkole Podstawowej Nr 3,
ul. Wilsona 34/36, Zielonka

1.09.2012 r. godz. 9.00-13.00

Parking przy Urzędzie Miasta Zielonka,
ul. Lipowa 5, Zielonka

6.10.2012 r. godz. 9.00-13.00

Parking przy Szkole Podstawowej Nr 3,
ul. Wilsona 34/36, Zielonka

3.11.2012 r. godz. 9.00-13.00

Parking przy Urzędzie Miasta Zielonka,
ul. Lipowa 5, Zielonka

3.12.2012 r. godz. 9.00-13.00

Informacja prasowa: Zielonka.pl
Źródło: zielonka.pl

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »