Main Menu

Najstarszy zabytek Powiatu Wołomińskiego zostanie odrestaurowany

Facebooktwitterlinkedin

7 MLN ZŁ Z UE NA REMONT PAŁACU W CHRZĘSNEM

Po wielu latach renesansowy pałac w Chrzęsnem odzyska swoją dawną świetność. Dzięki dotacji unijnej w wysokości blisko 7 mln zł zostanie odrestaurowany cały budynek pałacu wraz z zabytkowym spichlerzem, gdzie powstanie zaplecze kulturalno-edukacyjne. Zrewitalizowany będzie także okalający go park. Całkowity koszt inwestycji to ponad 11,3 mln zł.

Zespół Pałacowo-Parkowy w Chrzęsnem to najstarszy zabytek powiatu wołomińskiego. Wzniesiony w 1635 r. dla Stefana Bonawentury Grzybowskiego pałac już wkrótce znów będzie tętnił życiem. Rozpoczęte w 2008 r. prace budowlano-remontowo-konserwatorskie właśnie dobiegają końca.

W ramach przeprowadzonych prac odrestaurowano budynek pałacu wraz z zabytkowym spichlerzem. Pomieszczenia pałacu zaaranżowano na wnętrza dawnej siedziby ziemiańskiej. Na parterze powstały sale multimedialne, które będą mogły być wykorzystywane m.in. do organizacji konferencji i szkoleń. Udało się także odtworzyć – nieistniejącą przez ostatnie lata – prywatną kaplicę. Ponadto, w odrestaurowanym budynku spichlerza umieszczono sale szkoleniowe, w których będą się mogły odbywać m.in. warsztaty, wystawy czasowe, zajęcia szkolne dla uczniów ze szkół powiatu wołomińskiego oraz konferencje.

Obecnie w pałacu przeprowadzane są prace wykończeniowe. Ułożono drewniane i kamienne podłogi. Wszystkie detale wewnętrzne zostały poddane pracom konserwatorskim. Odtworzono kominki, odmalowano wnętrza, a także fasady zewnętrzne wszystkich budynków zespołu pałacowego. Zawieszono żyrandole, wykończono kręcone schody w baszcie i główną klatkę schodową. Ostatnim etapem prac wykończeniowych we wnętrzach budynków będzie ustawienie odpowiedniego do ich charakteru umeblowania. Również prace w budynku spichlerza i dawnym czworaku dobiegają końca. Będzie on teraz pełnił funkcję administracyjną. Pozostał jeszcze do zagospodarowania teren XIX-wiecznego parku krajobrazowego. W tym roku odtworzony zostanie jego historyczny układ wraz z małą architekturą, ogrodzeniem i wewnętrznymi drogami.

Umowę na unijne dofinansowanie projektu podpisali: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, Starosta Powiatu Wołomińskiego Piotr Uściński oraz Wicestarosta Powiatu Wołomińskiego Konrad Rytel.

Pałac w Chrzęsnem został wzniesiony w 1635 roku. W trakcie remontu pałacu odsłonięto elementy pochodzące z różnych etapów jego historii. Zachowały się m.in. fragmenty ceglanych fundamentów, na zrębie których wzniesiony został XVII-wieczny pałac. Budynek przeszedł kilka faz przebudowy, które dotychczas znane były głównie z opisów historycznych, a potwierdzone zostały ostatnimi odkryciami.

Układ budynku jest typowy dla podmiejskich pałaców tego okresu – dwutraktowy z sienią i salą na I piętrze na przestrzał. Plan, w którym środkowe sale rozdzielają dwa apartamenty, został wprowadzony przez manierystów schyłku XVI w. i później przejęty przez muratorów cechowych. Bryłę pałacu dodatkowo urozmaicają wysokie szczyty oraz dwie smukłe wieżyczki dostawione do tylnej elewacji. Sale przyziemia są sklepione, a piętro przykryte bogato belkowanymi stropami. Lubelska Dekoracja sklepień, artykulacja szczytów i boniowanie narożników należą do rozwiązań lokalnego nurtu wczesnego baroku. Pod koniec XVIII w. pałac został częściowo przebudowany – przekształcona została elewacja frontowa w formach rokokowych. Od XVI w. znajdowała się tu siedziba ziemiańska. Obok pałacu mieścił się folwark – ośrodek administrowania majątkiem. W XIX w. właściciele prowadzili tu salon artystyczny. W Chrzęsnem gościło wtedy wielu artystów z Warszawy m.in. Podkowiński i Kotarbiński. Zarówno dwór, jak i park objęte są ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków. Obecna architektura dworu nawiązuje do pałacowej architektury Warszawy i wzorowana jest częściowo na pałacu w Nieborowie. W czasie II wojny światowej w budynku pałacu mieściła się siedziba wojsk niemieckich. Po zakończeniu wojny majątek na skutek reformy rolnej został zamieniony na Państwowe Gospodarstwo Rolne. Następnie pałac i park użytkował Zakład Wychowawczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W 1997 r. zakład zakończył swoją działalność i od tego momentu pałac nie był użytkowany. Teren znajdujący się we władaniu powiatu wołomińskiego obejmuje obszar 3,49 ha.

Tytuł projektu: Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne
Beneficjent: Powiat Wołomiński
Całkowita wartość projektu: 11 307 863,82 zł
Kwota dofinansowania: 6 996 678,84 zł
Działanie 6.1. Kultura

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Piotr Kaczorek
Rzecznik Prasowy
Starostwa Powiatowego w Wołominie

Edyta Al-Tawil
Zespół Prasowy
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Informacja prasowa: Powiat Wołomiński
Źródło: powiat-wolominski.pl
Fot.: powiat-wolominski.pl, stacja-tluszcz.pl

 

Facebooktwitterlinkedin