Main Menu

Podatek „śmieciowy” w Ząbkach od 2013 r. Znane już są możliwe stawki!

Facebooktwitterlinkedin

Informujemy mieszkańców, że od 2013 roku w Ząbkach będzie obowiązywał podatek śmieciowy, ponieważ zmiany ustawowe, nakładają na wszystkie gminy w Polsce obowiązek wprowadzenia takiego podatku.

Podatek ten zastąpi dotychczasowy system odbierania śmieci od mieszkańców poprzez firmy z którymi podpisane były umowy. Gmina w postępowaniu przetargowym będzie musiała wybrać jednego (lub kilku) odbiorców śmieci dla wszystkich mieszkańców na terenie miasta. W zamian za odprowadzany podatek będą odbierane z każdej posesji nie tylko normalne, codzienne śmieci tzw. „bytowe”, ale również wielkogabarytowe (np. meble, opony i elektro-śmieci (np. telewizory, komputery, odkurzacze). Rada Miasta w drodze uchwały zadecyduje o wyborze jednej z trzech form opodatkowania:

  1. liczony od ilości zamieszkujących mieszkańców,
  2. liczony od powierzchni użytkowej mieszkań,
  3. liczony od ilości zużytej wody.

Już niedługo, bo na przełomie lutego i marca mieszkańcy otrzymają do skrzynek pocztowych informację o tym systemie wraz z obowiązkową do wypełnienia deklaracją.

Jednym z punktów najbliższej Rady Miasta (25.01.2012 r., 9:00) ma być „Uchwała w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”.

Mówi ona m.in.:

§ 3
Ustala się miesięczne stawki opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadamikomunalnymi w wysokości:
1) 0,70 zł od 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego znajdującego się na terenie nieruchomości w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2) 0,35 zł od 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego znajdującego się na terenie nieruchomości w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

oraz

Na podstawie danych z Referatu Podatków i Opłat Lokalnych w Ząbkach jest 939 069,63 m2 lokali mieszkalnych. Przy założeniu, że wszyscy mieszkańcy Ząbek będą segregować odpady, wpływy do budżetu miasta wyniosą 3 944 092,44 zł. rocznie. Szacunkowy koszt wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami wyniesie 3 442 000,00 zł. rocznie. Różnica między wpływami a wydatkami pozwoli na pokrycie kosztów obsługi nieruchomości, których właściciele nie wniosą opłaty w terminie.

Burmistrz Robert Perkowski o podatku:

Informacja prasowa: UM Ząbki
Źródło: zabki.pl, perkowski.pl

Facebooktwitterlinkedin