Main Menu

czwartek, 2 lutego, 2012

 

Burmistrz: ERRATA do Osiedli świecących pustkami….

Kilka dni temu napisałem a w zasadzie mówiłem m.in. o mieszkańcach z osiedla przy ulicy Wiosennej, którzy oczekują budowy tej, skądinąd bardzo ważnej drogi. Mówiłem, że w osiedlu w którym jest 400 lokali (co podkreślają sami mieszkańcy) tylko w 150 mieszkaniach jest ktokolwiek zameldowany. Pomyliłem się. Na 400 lokali tylko w 69 mieszkaniach ktokolwiek jest zameldowany a łącznie zameldowanych osób jest 150. Czyli wyszło jeszcze smutniej. LUDZIE! Meldujcie się! Płaćcie tu podatki, bo tylko tak możemy zebrać dla Was pieniądze na oczekiwane inwestycje. Gdyby wszyscy na Wiosennej zameldowali się iCzytaj dalej


Zmiana kadry kierowniczej w wołomińskiej Komendzie

Szczególny charakter miała odprawa dnia 31.01.2012 r.  kadry kierowniczej wołomińskiej Komendy. Była to ostatnia odprawa z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Wołominie dla młodszego inspektora Roberta Makowskiego, który przez ponad 2 lata zajmował stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie. Komendant Makowski po ponad 28 latach służby w szeregach Policji postanowił odejść na emeryturę. Obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie przejął podinspektor Dariusz Krząstek. Uroczystość wprowadzenia nowego Komendanta wołomińskiej Komendy odbyła się w obecności Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji inspektora Tadeusza Beredy. Uroczystość wprowadzenia Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie odbyła się wCzytaj dalej


Zielonka: Nowe konkursy dla NGO – styczeń 2012

31 stycznia 2012r. burmistrz Miasta Zielonka ogłosił 6 nowych konkursów dla organizacji pozarządowych. Termin składania ofert upływa 24 lutego 2012r. o godz. 15.30. Treść ogłoszeń o konkursach znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: Promocja zdrowia; Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych; Zorganizowanie cyklu imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych; Organizowanie działań o charakterze edukacyjno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży z Zielonki; Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji; Profilaktyka uzależnień dla dzieci w wieku przedszkolnym. UWAGA – Nowe zasady naboru do komisji konkursowych OGŁOSZENIE – nabór do komisji konkursowych Wszelkie informacje dotycząceCzytaj dalej


Marki: Budżet na rok 2012 r. uchwalony

Rada Miasta Marki 31 stycznia br. na XX sesji uchwaliła budżet Miasta Marki na 2012 rok. Budżet zakłada dochody Miasta na poziomie 84.488.777. złotych, wydatki w wysokości 87.368.777 złotych, co powoduje deficyt 2.920.000 złotych. Deficyt budżetu Miasta Marki w roku 2012 zostanie zrównoważony dopływem środków z przychodów pochodzących ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę o wartości 7.220.000 złotych. Już wkrótce na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pełny i zaktualizowany plan finansowy Miasta Marki. Informacja prasowa: Miasto Marki Źródło: marki.pl