Main Menu

Elektroniczne dzienniki lekcyjne w SP3 w Ząbkach

Facebooktwitterlinkedin


Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski wyraził zgodę na wprowadzenie E-dzienników w Szkole Podstawowej Nr3 w Ząbkach.

E-dziennik – elektroniczna wersja papierowego dziennika lekcyjnego. Dzięki połączeniu z internetem ma jednak o wiele szersze zastosowanie. Oprócz oczywistych funkcji, jak odnotowywanie obecności i miejsca, gdzie wpisywane są oceny uczniów, E-dziennik może być interfejsem pomiędzy nauczycielem a rodzicami. Bowiem, każdy rodzic ma możliwość zalogowania się w każdej chwili przez internet do zasobów e-dziennika w trybie on-line. Pozwala to na bieżąco kontrolować poczynania pociechy w szkole. Poprzez E-dziennik można również usprawiedliwiać nieobecności oraz zapoznać się z tematem zajęć. Jest to zatem doskonałe narzędzie nie tylko dla nauczycieli, ale również dla rodziców. Oczywiście charakter E-dziennika pozwala na rozbudowywanie jego funkcjonalności w zależności od potrzeb.

W czasie pierwszego półrocza roku szkolnego 2011/2012 SP3 w Ząbkach przeprowadziła gruntowne testy systemu, dzięki czemu 31 stycznia b.r. Burmistrz Robert Perkowski wyraził zgodę na  oficjalne wprowadzenie E-dziennika do użytku w klasach IV-VI. W rozmowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach Tomasz Łukawski potwierdził sprawność systemu i zapowiedział, że już we wrześniu tego roku jest szansa na uruchomienie urządzenia również w klasach I-III. Trzymamy kciuki!

Przygotował: Piotr Strzałkowski
Na podstawie: BIP UM Ząbki
Źródło: bip.zabki.pl
Fot.: Piotr Strzałkowski

Facebooktwitterlinkedin