Main Menu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce ma nową siedzibę

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce ma nową siedzibę. Z budynku przy ul. Literackiej w Zielonce, gdzie dotychczas dzieliła pomieszczenia z gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przeniosła się do budynku w sąsiedztwie Zespołu Szkół w Zielonce przy ul. Inżynierska 1.

W piątek 9 lutego 2012 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce. W imieniu pracowników placówki gości powitała dyrektor Monika Kuc, a obecni byli m.in. Starosta Wołomiński Piotr Uściński, także Wiceburmistrz Zielonki Adam Kot oraz Sekretarz Miasta Renata Jóźwiak oraz Zastępca Burmistrza Wołomina Grzegorz Mickiewicz. Nowe pomieszczenia poradni poświęcił dziekan dekanatu zielonkowskiego – ks. prałat Mieczysław Stefaniuk.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PORADNI:

Dzieci w wieku przedszkolnym:

 • pomoc w przezwyciężaniu trudności wychowawczych
 • terapia logopedyczna
 • ocena rozwoju dziecka
 • badania związane z dojrzałością szkolną
 • zajęcia stymulacyjne dla 5-latków
 • opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Dzieci w wieku szkolnym:

 • diagnozowanie trudności szkolnych, w tym trudności matematycznych
 • terapia pedagogiczna
 • orzekanie o potrzebie nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego
 • konsultacje dla rodziców w zakresie trudności szkolnych i wychowawczych
 • warsztaty profilaktyki agresji
 • zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów zdolnych

Młodzież:

 • diagnozowanie trudności szkolnych
 • badania psychologiczne i poradnictwo dotyczące planowania drogi zawodowej
 • poradnictwo dla uczniów mających trudności z wyborem kierunku kształcenia z powodów zdrowotnych
 • warsztaty aktywizujące wybór zawodu
 • warsztaty ortograficzne
 • pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów wieku dorastania

 Poradnia oferuje także:

 • warsztaty dla rodziców
 • terapię rodzin
 • konsultacje w zakresie kształcenia integracyjnego
 • konsultacje dla nauczycieli i wychowawców związane z konstruowaniem programów profilaktycznych
 • terapię zaburzeń lękowych u dzieci
 • pogadanki dla nauczycieli i rodziców
 • konsultacje wychowawcze dla rodziców

DZiECKO JEST PRZYJMOWANE WYŁĄCZNIE Z RODZICEM LUB OPIEKUNEM PRAWNYM

NIE WYMAGANE SĄ ŻADNE SKIEROWANIA

WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE

Początki Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej w Zielonce sięgają roku 1981, kiedy to Kurator Oświaty i Wychowania w Warszawie powołał Poradnię Wychowawczo–Zawodową. Pierwszym dyrektorem Poradni była wówczas Celina Skrzypiec. W 1993 r. Poradnia Wychowawczo-Zawodowa została, na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W 1990 r. na potrzeby Poradni oddano budynek przy ul. Literackiej 20. W 1997 r. zredukowano ilość pomieszczeń należących do Poradni i część budynku zajął gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W latach 1992-97 funkcję dyrektora Poradni pełniła Magdalena Sadłek, a w latach 1997- 2002 Renata Ulejczyk. Od 2002 roku do chwili obecnej dyrektorem jest Monika Kuc.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce
05-220 Zielonka, ul. Inżynierska 1
tel. (22) 760-24-97


Pokaż Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce na większej mapie

Informacja prasowa: UM Zielonka
Źródło: zielonka.pl
Fot.: zielonka pl

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin