Main Menu

Przetarg na linie darmobusa “Ząbki-1” i “Ząbki-2” rozstrzygnięty

Facebooktwitterlinkedin

 

Znane są już wyniki przetargu, w którym wybrany miał być wykonawca usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla potrzeb miasta Ząbki – darmobusy linii “Ząbki-1” oraz “Ząbki-2”.

Przedmiot zamówienia obejmuje usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla potrzeb Miasta Ząbki i został podzielony na dwa zadania:

 1. Zadanie Nr 1 – linia komunikacyjna „Ząbki-1” realizowana przez 7 dni w tygodniu w obrębie Miasta Ząbki, z pętla na terenie Centrum Handlowego Marki;
 2. Zadanie Nr 2 – linia komunikacyjna „Ząbki-2” realizowana w dni robocze łącząca obszar Miasta Ząbki ze stacją kolejową Warszawa Rembertów, z pętlą na terenie Centrum Handlowego Marki.

 


Pokaż Ząbki 2012 na większej mapie

Przewidywana całkowita ilość wozokilometrów – 316338, a wartość netto – 316291.01EUR. Swoje oferty do przetargu zgłosiły dwie firmy. Lepszą okazała się być ta z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. Czyli ta, która obecnie świadczy usługi na linii “Ząbki-1”.

Przewoźnik, w ramach zadania 1 (linia “Ząbki-1”) zapewnić ma środki transportu wyprodukowane nie wcześniej niż w 2006 r., o długości od 7,5 do 11 metrów, niskopodłogowe lub niskowejściowe (zapewniające wygodne wsiadanie i wysiadanie osobom niepełnosprawnym), o minimalnej pojemności 40 osób.

Autobusy kursujące na lini “Ząbki-2” będą musiały spełniać następujące wymogi: długość – od 8,5 do 12 metrów, rok produkcji – nie wcześniejszy niż 2008 r., niskopodłogowe lub niskowejściowe (zapewniające wygodne wsiadanie i wysiadanie osobom niepełnosprawnym), pojemność całkowita – minimum 60 osób.

Założenia do opracowania rozkładu jazdy linii “Ząbki-1”:

 • w dzień powszedni będą realizowane 42 kursy w godzinach 5:00-00:00, w tym 21 kursów wariantem “Piłsudskiego” i 21 wariantem “Skrajna”,
 • pomiędzy godzinami 6:00-10:30 i 14:30-18:30 postoje na pętli będą skracane, aby odjazdy odbywały się co 20-25 minut,poza godzinami szczytu odjazdy będą odbywały się co 40-50 minut,
 • w dzień świąteczny realizowane będą kursy w godzianch 5:30-00:00, 17 kursów w wariancie “Piłsudskiego” i 17 kursów wariantem “Skrajna”,kursy linii “Ząbki-1” mają być realizowane od 1 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (…),

Przy ustalaniu rozkładu jazdy, w miarę możliwości, uwzględnione będą m.in. nastepujące czynniki:

 • w porannych godzinach szczytu wprowadzić koordynację z rozkładem jazdy Kolei Mazowieckich na przystanku kolejowym “Ząbki” – koordynacja na dowóz pasażerów na pociąg do Warszawy z południa miasta
 • koordynacja z rozkładem jazdy linii 199  ZTM w zakresie dowozu i odbioru do/z tych samych pociągów w godzinach szczytu
 • koordynacja z rozkładem jazdy linii “Ząbki-2”
 • koordynacja z innymi liniami autobusowymi

Wykaz przystanków i odległości międzyprzystankowych na linii “Ząbki-1” w wariancie “Piłsudskiego”

Wykaz przystanków i odległości międzyprzystankowych na linii “Ząbki-1” w wariancie “Piłsudskiego”
Dla przystanków oznaczonych kursywą jest opracowywana i uzgadniana organizacja ruchu, w związku  z tym ich ostateczna lokalizacja może ulec zmianie (…). W początkowym okresie funkcjonowania linii “Ząbki-2” możliwe jest pominięcie lub zawieszenie części przystanków (…).
Założenia do opracowania rozkładu jazdy linii “Ząbki-2”:

 

 

 

 

 • lilnia “Ząbki-2” będzie kursowała tylko w dni robocze realizując 30 kursów, codziennie pomiędzy 5:00 a 22:30 (godziny odjazdu z pętli przy CH M1),
 • dystrybucja kursów w ciągu dnia  powinna wyglądać następująco:
 1. 5:00-6:00 – 2 odjazdy (średnio co 30 min.)
 2. 6:00-9:30 – 7 odjazdów (średnio co 25 min.)
 3. 9:30-13:30 – 5 odjazdów (średnio co 50 min.)
 4. 13:30-15:30 – 4 odjazdy (średnio co 30 min.)
 5. 15:30-17:20 – 4 odjazdy (średnio co 25 min.)
 6. 17:20-20:00 – 4 odjazdy (średnio co  30 min.)
 7. 20:00-22:30 – 4 odjazdy (średnio co 45 min.)

Przy ustalaniu rozkładu jazdy, w miarę możliwości, uwzględnione będą m.in. nastepujące czynniki:

 • koordynację z  linią “Ząbki-1” (…),
 • koordynację z linia 199 ZTMu (…),
 • koordynację z SKM, a w przypadku braku możliwości  z rozkładem jazdy Kolei Mazowieckich na stacji PKP Rembertów (…).

Wykaz przystanków i odległości międzyprzystankowych na linii “Ząbki-2”

Dla przystanków oznaczonych kursywą jest opracowywana i uzgadniana organizacja ruchu, w związku  z tym ich ostateczna lokalizacja może ulec zmianie (…). W początkowym okresie funkcjonowania linii “Ząbki-1” możliwe jest pominięcie lub zawieszenie części przystanków (…).

Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną wersję ogłoszenia.

Przygotował: Piotr Strzałkowski
na podstawie: BIP UM Ząbki
Źródło: bip.zabki.pl

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)