Main Menu

Zielonka Super Samorządem – jedyni na Mazowszu

Facebooktwitterlinkedin

Milo nam poinformowac, iż Zielonka została uhonorowana tytułem Super Samorząd 2011. W czwartek 23 lutego br. w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego odbyła się uroczysta gala podczas której Szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski wręczył burmistrzowi Grzegorzowi Dudzikowi nagrodę Super Samorząd 2011. Zielonka jest jednym z pięciu laureatów konkursu zorganizowanego w ramach akcji “Masz Głos, Masz Wybór” – ogólnopolskiego projektu Fundacji im. Stefana Batorego i Stowarzyszenia Szkoła Liderów.

Gmina Zielonka przystąpiła do przedmiotowego konkursu w roli partnera jednej z lokalnych organizacji społecznych – Zielonkowskiego Forum Samorządowego. Ideą przyświecającą temu przedsięwzięciu jest  budowa dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami samorządowymi, a w szczególności poprawa zaangażowania mieszkańców w sprawy gminy oraz skuteczniejszy przepływ informacji na poziomie lokalnym. Do udziału w konkursie zgłosiły się 153 partnerstwa samorządów z instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Spośród 16 partnerstw nominowanych do nagrody, jury konkursu wyróżniło 5 samorządów, w tym własnie Zielonkę.

By ubiegać się o tytuł Super Samorząd 2011, należało zrealizować cztery zadania. Pierwsze polegało na opracowaniu sposobu komunikacji pomiędzy władzami lokalnymi a mieszkańcami, który zapewni zainteresowanym wygodny dostęp do informacji i jednocześnie nie będzie jedynie wypełnieniem ustawowych obowiązków gminy.

Drugie zadanie to opracowanie założeń prowadzenia przez gminę konsultacji społecznych, szczególnie w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej. Kolejna próba – nazwana przez organizatorów “Otwarta gmina” – polegała na zorganizowaniu posiedzenia rady lub komisji z udziałem mieszkańców, poświęconego rozwiązaniu konkretnego problemu.

Ostatnie zadanie miało na celu zaangażowanie mieszkańców w proces realizacji planów gminy na 2012 r. Polegało na zorganizowaniu spotkania mieszkańców z władzami gminy, na którym wójt prezentował założenia budżetowe na przyszły rok.

Poza ww. zadaniami,  nagrodzone gminy zrealizowały szereg innych zadań, za współpracę mieszkańców z władzami przy rozwiązywaniu lokalnych problemów

Samorząd Zielonkowski w partnerstwie z Zielonkowskim Forum Samorządowym podjął również szereg innych działań poza wyżej wymienionymi, które mają na celu usprawnic komunikację pomiędzy mieszkańcami a Urzędem. W ostatnim czasie uruchomiono Bezpłatny Informator SMS Zielonka. Pamiętamy też grudniowy cykl spotkań Burmistrza z mieszkańcami w trakcie których omawiano m.in. bieżące problemy Zielonki. Kolejny cykl spotkań planowany jest wiosną tego roku.

Laureaci konkursu „Super Samorząd 2011”:

  • Fundacja „Wspólne Świętochłowice” oraz władze samorządowe Świętochłowic (woj. śląskie)
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach oraz władze samorządowe Katowic (woj. śląskie)
  • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie oraz władze samorządowe Nysy (woj. opolskie)
  • Uczniowski Klub Sportowy „Bursa-Puławy”, Stowarzyszenie „Rodzina” oraz władze samorządowe Puław (woj. lubelskie)
  • Zielonkowskie Forum Samorządowe oraz władze samorządowe Zielonki (woj. mazowieckie)

Informacja prasowa: UM Zielonka
Źródło: zielonka.pl
Fot.: UM Zielonka

Facebooktwitterlinkedin(Następne wiadomości) »