Main Menu

wtorek, 13 marca, 2012

 

Przedszkole “Leśny Zakątek” ma już 40 lat

2 marca br. odbyła się uroczystość jubileuszu 40 – lecia istnienia Państwowego Przedszkola Nr 2 w Ząbkach. Od 1972 roku ta placówka dydaktyczno-wychowawcza kształtowała ząbkowskie maluchy w drodze do edukacji szkolnej. W obchodach jubileuszu wzięło udział wielu zaproszonych gości. Wchodząc do „Leśnego Zakątka” słychać było śpiew ptaków, pohukiwanie sowy, a oczy cieszyła przepiękna dekoracja tworząca atmosferę niesamowitej baśni wprost z kart fantastycznych opowieści Braci Grimm. Pozdrawiając  przybyłych, dyrektor placówki pani Beata Krajewska powitała władze samorządowe miasta: Burmistrza Roberta Perkowskiego, Starostę Powiatu Wołomińskiego Piotra Uścińskiego,byłego Burmistrza Ząbek Jerzego Boksznajdera, pracowników UrzęduCzytaj dalej


UM ogłosił przetarg na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Ząbek

9 marca na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM Ząbki ukazało się ogłoszenie, na zamówienie na roboty budowlane związane z remontem nawierzchni dróg gminnych na terenia Miasta Ząbki. Um postanowił podzielić zamówienie na trzy zadania: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją z remontera:   oznakowanie danego odcinka robót,   zaznaczenie miejsc przeznaczonych do remontu,   usunięcie uszkodzonej częsci starej nawierzchni drogowej,   oczyszczenie i skropienie podłoża szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową modyfikowaną,   wbudowanie odpowiednich grysów o właściwym uziarnieniu w jednej warstwie lub wielowarstwowo, zależnie od głębokości,   zagęszczenie wbudowanego materiału,Czytaj dalej


Powiatowy Dzień Planowania Kariery Zawodowej

Starostwo Wołomińskie, Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie, Zespół  Szkół Ekonomicznych to organizatorzy VII Powiatowego Dnia Planowania Kariery Zawodowej. Blisko 20 uczelni z województwa mazowieckiego  zaprezentowało swą ofertę edukacyjną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W piątek, 9 marca,  na  tych dedykowanych młodzieży  targach gościliśmy: Akademię Obrony Narodowej, Wojskową Akademię Techniczną, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Akademię Leona Koźmińskiego, Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych, Wyższą Szkołę Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania, Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych, Wyższą Szkołę Menedżerską, Wyższą SzkołęCzytaj dalej


Ogólnopolski Festiwal Fantastyki – “Pyrkon”