Main Menu

piątek, 23 marca, 2012

 

Zielonka: O modernizacji linii kolejowej

Z inicjatywy Urzędu Miasta Zielonka w czwartek 15 marca br. w Sali Widowiskowej OKiS w Zielonce odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące planów modernizacji linii E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – Granica z Litwą, Etap I. Odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne). W spotkaniu na zaproszenie Burmistrza Miasta Zielonka Grzegorza Dudzika wzięli udział przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Centrum Realizacji Inwestycji) oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Zielonki. Spotkanie miało na celu przedstawienie programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanej modernizacji (tworzonego w latach 2007-2010) oraz przewidywany harmonogram prac. Celem przebudowyCzytaj dalej


Kompleksowy przegląd stanu nawierzchni jezdni na terenie Miasta Ząbki

Referat Dróg i Komunikacji Miejskiej Urzędu Miasta Ząbki informuje, iż został rozpoczęty kompleksowy przegląd stanu nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki. Ocenie zostaną poddane ulice utwardzone jak i gruntowe. Zakładany termin zakończenia przeglądu do 30.03.2012r. Po tym terminie ekipy naprawcze przystąpią do remontów dróg w zakresie bieżącego utrzymania dróg polegającego na: naprawach cząstkowych nawierzchni jezdni utwardzonych poprzez likwidację wyrw i ubytków w jezdniach; naprawach dróg gruntowych poprzez ich wyrównanie i ewentualne zawałowanie. Zdaniem referatu zauważalną poprawę stanu technicznego dróg gminnych mieszkańcy będą mogli odczuć już w pierwszej połowieCzytaj dalej