Main Menu

Łatanie dziurawych jezdni w Ząbkach

Facebooktwitterlinkedin

Jak co roku o tej porze kierowcy zmagają się z nienajlepszym stanem niektórych dróg. Każdego dnia setki kierowców omijaja “slalomem” dziury w jezdni powstałych w okresie zimowym. Postanowiliśmy zapytać UM w Ząbkach jak radzi sobie z tym problemem.

Zawsze na przełomie lutego i marca sytuacja na ząbkowskich drogach wygląda tak samo. Dziesiątki, setki dziur powstałych na skutek ujemnych temperatur. UM podejmuje decyzję o naprawie tylko jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne. Łatanie dziur w temperaturze ujemnej nie ma zwyczajnie sensu. Po kilku dniach cała praca poszłayby na marne.

Ze względu na ograniczone środki pieniężne oraz warunki pogodowe, działania UM koncentrują się na likwidacji zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – naprawiane są ubytki o głębokości powyżej 4cm.

W tym roku prace naprawcze rozpoczęły się na ulicy 3 Maja. Bez wątpienia, najbardziej zniszczonej ulicy w Ząbkach (tylko w lutym UM odnotował 16 zgłoszeń o uszkodzeniu jezdni). Od grudnia 2011 r. działania naprawcze były tam podejmowane 3 razy.

Struktura nawierzchni jezdni – podbudowa z trylinki oraz pozostała 2-3cm warstwa asfaltu uniemożliwia w okresie zimowym (przy niskich temperaturach) trwały remont drogi. Biorąc pod uwagę wyeksploatowanie jezdni na ulicy 3 Maja, została ona zakwalifikowana do generalnego remontu i w tym roku ma być kompleksowo przebudowana. UM przewiduje, że prace w tym rejonie będą mogły sie rozpocząć już w miesiącu kwietniu.

W okresie wiosennym Referat Dróg i Komunikacji Miejskiej oceni stan nawierzchni ząbkowskich dróg i na tej podstawie zostaną wykonane naprawy. W planowaniu napraw bardzo pomocne okazują się sygnały otrzymywane od mieszkańców i Straży Miejskiej. W ubiegłym miesiącu wpłynęło 22 informacje od mieszkańców i 6 od Straży Miejskiej.

Jak informowaliśmy w zeszłym tygodniu, rozpoczął sie okres naprawczy. Od 27.02.2012 r. do 06.03.2012 r. PGK wypełniło 150 dziur. Niestety ze względu na powrót niskich temperatur, naprawy musiały być tymczasowo wstrzymane.

Przygotował: Piotr Strzałkowski

Facebooktwitterlinkedin