Main Menu

Przedszkole “Leśny Zakątek” ma już 40 lat

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

2 marca br. odbyła się uroczystość jubileuszu 40 – lecia istnienia Państwowego Przedszkola Nr 2 w Ząbkach. Od 1972 roku ta placówka dydaktyczno-wychowawcza kształtowała ząbkowskie maluchy w drodze do edukacji szkolnej. W obchodach jubileuszu wzięło udział wielu zaproszonych gości.

Wchodząc do „Leśnego Zakątka” słychać było śpiew ptaków, pohukiwanie sowy, a oczy cieszyła przepiękna dekoracja tworząca atmosferę niesamowitej baśni wprost z kart fantastycznych opowieści Braci Grimm.

Pozdrawiając  przybyłych, dyrektor placówki pani Beata Krajewska powitała władze samorządowe miasta: Burmistrza Roberta Perkowskiego, Starostę Powiatu Wołomińskiego Piotra Uścińskiego,byłego Burmistrza Ząbek Jerzego Boksznajdera, pracowników Urzędu Miasta: Sekretarza Patrycję Żołnierzak, Skarbnika Elżbietę Żmijewską, Kierownika Referatu Oświaty Ewę Wiśniewską wraz z pracownikami Grażyną Wojciechowską i Agnieszką Skrzypczak, Radnych: Przewodniczącego Komisji Społecznej Marcina Kubickiego, Pawła Pobożego, proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego ks. Andrzeja Kopczyńskiego, Komendanta Straży Miejskiej Zbigniewa Forysiaka, dyrektorów placówek oświatowych: Jolantę Salach, Grażynę Świeżak, właścicieli niepublicznego przedszkola” Przystań Elfów” – Dianę i Dariusza Małeckich, dyrektorów szkół podstawowych Agnieszkę Piskorek,  Irenę Małyszczuk i Tomasza Łukomskiego, dyrektorów gimnazjów: Małgorzatę Zyśk,  Karola Małolepszego, wicedyrektor Annę Saar- Auerbach, dyrektora biblioteki publicznej w Ząbkach – Dorotę Kaźmierską, Sławomira Skotnickiego – dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, kierowników świetlic środowiskowych Justynę Fijałkowską i Elżbietę Klimkiewicz,  byłą Przewodniczącą Rady Rodziców Agnieszkę Sasin  i obecną Przewodniczącą Agnieszkę Szeszko, Przewodniczącą Koła Niepełnosprawnych w Ząbkach Elżbietę  Kołodziejek, a także  emerytowanych pracowników, instruktorów  „Leśnego Zakątka”. Powitała również serdecznie rodziców i gorąco pozdrowiła dzieci. W dalszej części uroczystości Pani Dyrektor powiedziała:

„Wychowania przedszkolnego nie zastąpi nawet najlepszy uniwersytet, a jego braków nie uzupełnią najlepsze Akademie. Do 6 roku życia bowiem rozwijają się wszystkie funkcje psychiczne i intelektualne człowieka .Wszystko to, co zrobimy lub nie zrobimy w wychowaniu, każde słowo, każdy gest ,będzie miało konsekwencje na jego przyszłe życie i funkcjonowanie w społeczeństwie. Dlatego z pełną świadomością dokładamy wszelkich starań by  zapewnić naszym wychowankom jak najlepsze warunki do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji. Bogata oferta zajęć  i programów pozwala rozwijać pasje, zainteresowania, daje również możliwość wyrównywania szans edukacyjnych. Dzieci uczą się podstaw funkcjonowania w społeczeństwie, miłości i szacunku do człowieka, przyrody, Ojczyzny, uczą umiejętności współdziałania,współpracy, autoprezentacji, czy wreszcie samodzielnego rozwiązywania problemów. Odnoszą pierwsze sukcesy i porażki, a poprzez uczestniczenie w konkursach, przeglądach wzmacniają swoją odporność emocjonalną i poczucie własnej wartości. Wysoka jakość kształcenia w wychowaniu  i edukacji możliwa jest dzięki największemu potencjałowi jakie to przedszkole posiada, dzięki ludziom tu pracującym. Ich doświadczenie, kompetencje, zapał, oddanie, nieustająca chęć działania, szacunek do drugiego człowieka, umiejętność współpracy  i współdziałania czynią jedyną i niepowtarzalną w swoim rodzaju atmosferę, w której dobrze czuje się dziecko i właściwie się rozwija.”

Po przemówieniu pani dyrektor, głos zabrał Burmistrz Robert Perkowski i na ręce Beaty Krajewskiej złożył kwiaty, w podziękowaniu za trud i wysiłek włożony w wychowanie najmłodszych. Dziękował również swoim poprzednikom Mieczysławowi Sobieskiemu, Mieczysławowi Zabłudowskiemu, Jerzemu Boksznajderowi za wspieranie i rozwój tak wspaniałej placówki. Na zakończenie wszystkim pedagogom życzył wielu sukcesów w pracy oraz życiu osobistym.

W swoim krótkim przemówieniu Starosta Powiatu Wołomińskiego Piotr Uściński powiedział:

„To przedszkole jest moim ulubionym, nie tylko w Ząbkach, ale na całym świecie. Dlatego, że jest to moje przedszkole – ja chodziłem tutaj i moja córka. Gratuluję wspaniałej uroczystości.”

Ks. Andrzej Kopczyński:

„Przekazanie dziecka do przedszkola jest dużym aktem zaufania do dyrekcji i pracowników. Nasuwa się pytanie – gdzie jest granica, w jakim wieku można dziecko oddać do przedszkola, a w jakim oddanie go za wcześnie jest szkodą dla jego psychiki i życia duchowego – tempo życia jest straszliwe, presja pracy również, która wymusza na nas pewne procesy.”

Po części oficjalnej rozdane zostały nagrody w konkursie na najlepszy utwór literacki pt. “Moje przedszkole Leśny Zakątek”. Dzieci wraz z rodzicami układały wiersze i pisały opowiadania. W konkursie wzięło udział ok. 30% wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola. Jury w składzie: Dorota Kaźmierska-dyrektor Biblioteki Miejskiej – Przewodnicząca, Justyna Fijałkowska – kierownik świetlicy środowiskowej i Agnieszka Sasin – była przewodnicząca Rady Rodziców przyznało trzy główne nagrody dla:

  • I miejsce – Maja Michalska – Grupa „Koniczynki”
  • II miejsce – Filip Tymiński – Grupa „Motylki”
  • III miejsce – Zosia Raszplewicz

Przyznano także dwa wyróżnienia dla Dominika Rukata i Oskara Pernaka, oraz nagrodę specjalną dla absolwentki przedszkola Patrycji Pióro. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki, a wiersze milusińskich można przeczytać w wydaniu specjalnym „Przedszkolaka”.

Po wręczeniu nagród przyszedł czas na popis artystyczny.

Występ rozpoczął wiersz:

„Na początku był las, śpiew ptaków i cisza.

Dla przyrody wesoło i zielono wkoło,

Lecz powstało takie małe miasteczko,

Bo ludziom było bardzo ciasno.

Ząbki to NASZA jest gmina,

A w każdym domku mała dziecina,

Przedszkole tutaj powstało

I „Leśnym zakątkiem się stało.”

W ten wzruszający występ wpleciona została prezentacja multimedialna obrazująca historię przedszkola.

Dzieci w przezabawny sposób zainscenizowały „Leśną reklamę” opowiadając czym zajmuje się na przykład burmistrz miasta, pani sekretarz, skarbnik, radni, świetlice środowiskowe, MOK.

Na zakończenie głos zabrała przewodnicząca rady rodziców Agnieszka Szeszko dziękując pani dyrektor i kadrze pedagogicznej za miłą, rodzinną atmosferę, gdzie wszystkie zajęcia prowadzone są na najwyższym poziomie, a ilość i jakość atrakcji sprawia, że dzieci niechętnie wracają do domów.

Wszystkie dzieci otrzymały podarunki od Burmistrza, Starosty oraz Dyrekcji Przedszkola.

Następnego dnia, 3 marca br. odbyła się msza święta w intencji „Leśnego Zakątka” w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego, na której ksiądz proboszcz powiedział wiele ciepłych słów o przedszkolu, pobłogosławił każde dziecko i przygotował słodkie niespodzianki.

6 marca natomiast dzieci wraz z wychowawcami bawili się we własnym gronie zajadając ze smakiem jubileuszowy tort kończąc tym samym uroczyste obchody 40-lecia powstania placówki.

Joanna Wysocka

Informacja prasowa: UM Ząbki
Fot.: Archiwum PP

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin