Main Menu

Zielonka: O modernizacji linii kolejowej

Facebooktwitterlinkedin

Z inicjatywy Urzędu Miasta Zielonka w czwartek 15 marca br. w Sali Widowiskowej OKiS w Zielonce odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące planów modernizacji linii E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – Granica z Litwą, Etap I. Odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne).

W spotkaniu na zaproszenie Burmistrza Miasta Zielonka Grzegorza Dudzika wzięli udział przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Centrum Realizacji Inwestycji) oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Zielonki. Spotkanie miało na celu przedstawienie programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanej modernizacji (tworzonego w latach

2007-2010) oraz przewidywany harmonogram prac.

Celem przebudowy linii kolejowej przebiegającej przez Zielonkę jest zwiększenie przepustowości transportu osobowego pociągów podmiejskich i dalekobieżnych, co ma znacznie poprawić komfort i skrócić czas podróży. Dzięki rozbudowie torowiska (o dwa dodatkowe tory od  Wołomina Słonecznej do Zielonki) zwiększona zostanie liczba pociągów podmiejskich na trasie W-wa Wileńska – Wołomin i W-wa Rembertów –Wołomin, co dotąd nie było możliwe ze względu na przepustowość linii.

Zaniepokojenie wśród mieszkańców wzbudziła perspektywa zwiększenia ruchu towarowego przez Zielonkę. Goście z PKP zapewniali, iż celem inwestycji nie jest zwiększenie przepustowości dla pociągów towarowych, dla których główna trasa w kierunku północno-wschodnim to trasa Warszawa Główna – Legionowo – Radzymin –Tłuszcz i tak też ma pozostać po modernizacji linii E 75.

Podczas spotkania mieszkańcy mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań. Na wszystkie pytania starano się udzielić wyczerpującej odpowiedzi w zakresie możliwym na tym etapie inwestycji. Uzyskanie informacji dotyczących szczegółowych rozwiązań projektowych możliwe będzie na etapie sporządzania projektu technicznego po podpisaniu umowy z wykonawcą. Rozstrzygniecie przetargu i podpisanie umowy planowane jest jesienią tego roku.

Plany dotyczące przebudowy torowiska i stacji w Zielonce sporządzone przed kilkoma laty przewidują m.in. budowę przejazdu bezkolizyjnego poprzez wykonanie tunelu dla samochodów pod torami w ciągu ul. Kolejowej, a także przebudowę stacji kolejowej z dwoma peronami i planowanym dojściem podziemnym do stacji na wysokości Miejskiego Gimnazjum. Modernizacja ma objąć również ustawienie wzdłuż torów ekranów akustycznych.

Dzięki inwestycji rozładowane zostaną korki samochodowe w centrum miasta, ze względu na powstanie przejazdu bezkolizyjnego dla aut, jednak właściciele nieruchomości graniczących z planowaną inwestycją obawiają się, że będą zmuszeni do zamknięcia obiektów usługowych, ze względu na budowę tunelu. Przedstawiciele kolei zapewnili, iż na etapie sporządzania planów, projektant w imieniu Inwestora skontaktuje się z nimi w celu uzgodnienia szczegółowych rozwiązań technicznych.

Podczas spotkania mieszkańcy – szczególnie właściciele posesji usytuowanych w pobliżu inwestycji – składali inwestorowi (PKP PKL) wiele dalekosiężnych wniosków, postulowali m.in. o całkowitą rezygnację z realizacji inwestycji, pozostawienie przejazdu kolejowego w obecnym poziomie ze szlabanem, wyniesienie linii kolejowej na wiadukt na całym przebiegu przez Zielonkę czy realizację większej ilości przejazdów samochodowych pod torami oraz przejść pieszych, rowerowych.

Negatywne stanowisko w sprawie w sprawie realizacji przez PKP PLK modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne) wyraziła Rada Miasta Zielonka. W uchwale z 30 stycznia 2012 r. radni miasta powierzyli burmistrzowi przeprowadzenie negocjacji z inwestorem w sprawie zmian do założeń planów przebudowy polegających na:

  • wyniesieniu poziomu torów powyżej (budowa linii kolejowej na estakadzie)
  • lub zagłębienie torów poniżej poziomu dróg,
  • budowie przejazdu drogowego w ciągu ul. Bankowej na terenie Zielonki
  • Bankowej,
  • zapewnieniu kilku przejazdów i przejść dla ruchu kołowego i pieszego,
  • zapewnienie kilku przejść dla zwierząt.

Z przedstawicielami PKP PLK w sprawie zmiany planów przebudowy spotykaliśmy się wspólnie z Zastępcą Burmistrza już kilkakrotnie. Kierownictwo PKP PLK było zaskoczone, że miasto chce teraz tak dużych zmian względem planów, tłumacząc że większość rozwiązań została już uzgodniona w 2007 roku. My jednak niektóre z przyjętych rozwiązań uważamy za niekorzystne dla miasta. Ta inwestycja będzie miała duży wpływ na życie mieszkańców, a także na wygląd miasta. Chcemy teraz wprowadzić lepsze rozwiązania, ale prawda jest taka, że propozycje rozwiązań powinny być uzgadniane dużo wcześniej, w latach 2007-2010, czyli wtedy kiedy tworzone były podstawy programu funkcjonalno-użytkowego tej inwestycji – tłumaczy burmistrz Grzegorz Dudzik.

Zobacz plan przebudowy przejazdu i peronów w Zielonce (patrz str. 2 dokumentu)
Zobacz plan przebudowy przejazdów
Zobacz projekty inżynierskie (obiekty w Zielonce znajdują się na 14 km)

Informacja prasowa: UM Zielonka
Źródło: zielonka.pl

Facebooktwitterlinkedin