Main Menu

ZTM: Ząbki w drugiej strefie

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Pasażerów z Ząbek, podróżujących pociągami KM w ramach Wspólnego Biletu czekają od kwietnia zmiany. Po wejściu w życie uchwały Rady m.st. Warszawy o zmianie przystanku granicznego, ich stacja znajdzie się, już na stałe, w drugiej strefie biletowej. Od 3 kwietnia mieszkańcy Ząbek będą mogli podróżować koleją do stolicy tylko na podstawie biletów ważnych w pierwszej  i drugiej strefie biletowej.

Zmiana strefy wynika z zapisów nowego porozumienia dotyczącego funkcjonowania  Wspólnego Biletu na linii wołomińskiej, podpisanego pod koniec lutego br. i obowiązującego do końca czerwca 2016 roku (z możliwością przedłużenia do roku 2020).

3 kwietnia stacja Ząbki zostanie „przeniesiona” do drugiej strefy biletowej, przystankiem granicznym będzie Warszawa Wileńska, a na odcinku Zagościniec – Warszawa Wileńska będą obowiązywały jedynie bilety ZTM ważne w pierwszej i drugiej strefie.

Pasażerowie z Ząbek, dzięki decyzji ZTM, będą mogli zwracać aktywne bilety długookresowe ważne w pierwszej strefie biletowej – bez potrącenia opłaty manipulacyjnej – w specjalnym Punkcie Obsługi Pasażerów, który zostanie uruchomiony w UM Ząbki. Placówka będzie działała od 2 do 6 kwietnia. Osoby, które odwiedzą POP otrzymają zwrot niewykorzystanego kontraktu i będą mogły „od ręki” kupić oraz zakodować na Warszawskiej Karcie Miejskiej odpowiedni bilet ważny w pierwszej i drugiej strefie biletowej.

Informacja prasowa: ZTM Warszawa

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin« (Poprzednia wiadomość)