Main Menu

Kończą się pięcioletnie kadencje dyrektorów

Facebooktwitterlinkedin

W pięciu szkołach ponadgimnazjalnych i trzech poradniach psychologiczno-pedagogicznych odbędą się w tym roku konkursy dyrektorskie. Starostwo wołomińskie  właśnie je ogłosiło. Na kandydatów, którzy spełniają wymagania i przedstawią koncepcje funkcjonowania i rozwoju tych placówek  czekamy do 14 maja.

Konkursy zostaną przeprowadzone na stanowiska dyrektorskie  w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku, Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach, Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie, Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85 i Zespole Szkół w Tłuszczu.

Dyrektorzy mogą też się zmienić w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce. 

Kandydaci na dyrektorów powinni  m.in. posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych lub  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, złożyć oświadczenie o niekaralności, mieć odpowiedni staż pracy. Potrzebne jest też uzasadnienie chęci przystąpienia do konkursu oraz przedstawienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły. 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego.

Dla zainteresowanych więcej szczegółowych  informacji na stronie www.powiat-wolominski.pl  

Piotr Kaczorek
Rzecznik Prasowy  Starostwa Powiatu Wołomińskiego
 

 

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »