Main Menu

Marki: Gminny Punkt Informacyjny – otwarcie

Facebooktwitterlinkedin

W dniu 27 kwietnia 2012 roku Burmistrz Miasta Marki dokonał otwarcia Gminnego Punktu Informacji z bezpłatnym dostępem do internetu, zorganizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Punkt ma za zadanie ułatwienie dostępu do internetu osobom poszukującym pracy, bezrobotnym, niepełnosprawnym, poszukującym pomocy w zakresie przemocy czy problemów alkoholowych oraz innych uzależnień.

Obsługa punktu zapewnia pomoc w korzystaniu z narzędzi internetowych i komputerowych. Punkt posiada 5 stanowisk komputerowych na których, osoby poszukujące zatrudnienia mogą przygotować elektroniczny wniosek, podanie, CV czy list motywacyjny a następnie dokonać wydruku, bądź kopii, przygotowanych pism, na przyniesionym przez siebie papierze.

 

Zasady korzystania z Gminnego Punktu Informacyjnego określa Regulamin.

Adres:
Gminny Punkt Informacyjny
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 140 B
05-260 Marki
gpi@marki.pl

godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 17.00 do 21.00

Informacja prasowa: UM Marki
Źródło: marki.pl
Fot.: UM Marki

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »