Main Menu

Marki: Nowa strefa biletowa “Warszawa+” od 2013?

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Miejscy radni wyrazili chęć przystąpienia do strefy “Warszawa+” od września. Była to odpowiedź na pismo od Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie ewentualnego powstania nowej strefy biletowej, która miałaby objąć Marki.

Podczas ostatniej sesji rady miasta, która odbyła się 25 kwietnia, radni przyjęli stanowisko w którym wyrazili chęć przystąpienia do nowej strefy biletowej nawet od września tego roku. Nie oznacza to jednak, że taka strefa zacznie obowiązywać od tej daty. – Burmistrz Janusz Werczyński zapytał nas, czy powinniśmy skorzystać z propozycji ZTM dotyczącej powstania strefy “Warszawa+”. Radni stwierdzili, że możemy to zrobić od września – mówi radny Jacek Orych.

Inicjator mówi: nie tak szybko

Dyrektor ZTM Leszek Ruta studzi zapał i mówi, że nie ma szans na powstanie nowej strefy jesienią. – Tworzenie jej nie jest takie proste. Nowe taryfy biletowe i nową strefę musi najpierw zatwierdzić rada Warszawy.

Zanim jednak taki projekt trafi pod obrady rady, będziemy musieli przekonać do niej władze miasta i wykazać, że będzie to opłacalne dla Warszawy – mówi Leszek Ruta. Jego zdaniem, sprawa ta do września nie będzie poruszana, ponieważ najpierw są mistrzostwa Europy w piłce nożnej i władze stolicy będą skoncentrowane na tej imprezie, później są wakacje i okres urlopowy, nie odbywają się też posiedzenia rady. – Najwcześniejszy realny termin uruchomienia nowej strefy to początek przyszłego roku – dodaje dyrektor ZTM.

Leszek Ruta z aprobatą przyjął stanowisko mareckich radnych. – Pozwoli nam to na prowadzenie rozmów z władzami miasta wiedząc, że podejmowane decyzje mają aprobatę radnych – mówi dyrektor ZTM.

O ile taniej?

Według projektu ZTM w nowej strefie ważne byłyby bilety jednorazowe oraz krótkookresowe obowiązujące obecnie w strefie biletowej I i II, oraz bilety długookresowe (30-, 90-dniowe) na strefę “Warszawa+”. Cena tych biletów byłaby niższa od obecnej ceny biletów długookresowych na strefę I i II. ZTM oszacował ich ceny na 124 zł za bilet 30-dniowy imienny i 296 zł za bilet 90-dniowy imienny. 124 zł kosztowałby miesięczny bilet imienny w nowej strefie. Bilety na okaziciela miałyby kosztować 180 zł za 30-dniowy i 450 zł za 90-dniowy.

Jak na razie taką propozycję otrzymały Marki, jednak Leszek Ruta nie wykluczył, że gdyby stworzenie strefy było możliwe, to mogłyby do niej przystąpić także inne gminy ościenne, położone w najbliższym sąsiedztwie Warszawy.

Źródło: gazetaecho.pl

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin


« (Poprzednia wiadomość)