Main Menu

Zielonka:Ogłoszenia dotyczące dzierżawy

Facebooktwitterlinkedin

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Burmistrz Miasta Zielonka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

1. Oznaczenie nieruchomości gruntowej – WA1W/00038437/9, działka nr 7/4 cz. w obrębie 5-00-02;
2. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy – 20 m. kw.,
3. Opis nieruchomości – przedmiot planowanej dzierżawy znajduje się na terenie targowiska położonego w Zielonce przy ul. Kolejowej 5a;
4. Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z planem miejscowym przyjętym Uchwałą Nr XLIV/420/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 22.02.2010 r. podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa usługowo-handlowa (strefa 35U-H);
5. Okres dzierżawy – od dnia 25.04-30.09.2012 r.,
6. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy – 7,

__________________________________________________________

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Burmistrz Miasta Zielonka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

1. Oznaczenie nieruchomości gruntowej – WA1W/00025401/4, działka nr 58/1 cz. w obrę-bie 5-20-04;
2. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy – 26 m. kw.,
3. Opis nieruchomości – przedmiot planowanej dzierżawy znajduje się na terenie  parkingu  położonego w Zielonce przy ul. Wyszyńskiego i dotyczy dwóch miejsc parkingowych;
4. Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z planem miejscowym przyjętym Uchwałą Nr XLIV/420/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 22.02.2010 r. podstawowym przeznaczeniem terenu jest droga klasy lokalnej (strefa 26 KD-L);
5. Okres dzierżawy – od dnia 01.05.2012 r. na trzy lata z możliwością jej przedłużenia,
6. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy – 2,20 zł./m²/miesiąc netto,
7. Termin wnoszenia opłat –  kwartalnie.

Informacja prasowa: UM Zielonka
Źródło: zielonka.pl

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)