Main Menu

poniedziałek, 7 maja, 2012

 

Przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki

  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ząbki Uchwały Nr VIII/52/2007 zCzytaj dalej


W maju szczepienia lisów

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Na podstawie § 2 ust.1, § 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2004 r. nr 142, poz. 1509). Ogłaszam, że na terenie województwa mazowieckiego w dniach 4 – 17 maja 2012 r. zostanie przeprowadzona akcja SZCZEPIENIA DOUSTNEGO LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE: •szczepionka będzie zrzucona z samolotów w ilości 20 dawek na 1 km2 powierzchni; •zrzuty obejmują kompleksy leśne, pola iCzytaj dalej


Zielonka: Piknik “Na zielonej trawce”

  MUKS Zieloni Zielonka zaprasza na piknik “Na zielonej trawce” Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zielonce ul. Wilsona 34/36 12 maja 2012 (sobota) w godz. 10.00 – 14.00. Na zielonej trawce to impreza cykliczna promująca zdrowie poprzez animacje rekreacyjno-sportowe,  mająca na celu wykształcenie wśród uczestników świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych. Wskażemy zależność pomiędzy utrzymaniem dobrego stanu zdrowia, a koniecznością podejmowania różnych form aktywności fizycznej. Sport potraktowany zostanie w sposób rekreacyjny i każdy będzie mógł sprawdzić swoje możliwości w ramach zabawy. Na uczestników czeka dużo interesujących sprzętów sportowo- rekreacyjnych, na którychCzytaj dalej


Awaria sygnalizacji na przejeździe kolejowym na ul. Łodygowej

  Powrót do Ząbek po długim weekendzie, poza zmęczeniem, zdołał także dostarczyć nieco adrenaliny, ale tej nie do końca “pozytywnej”. Od kilku dni zapory na przejeździe kolejowym na ulicy Łodygowej są uszkodzone, co sygnalizują umieszczone tam znaki. Pociągi w tym miejscu zwalniaja, ale w dalszym ciągu jest to miejsce wyjątkowo niebezpieczne, gdyż większość kierowców jeździ tam “na pamięć”. Uczulamy wszystkich na zachowanie szczególnej uwagi i strosowanie się do oznaczeń. Mamy jednocześnie nadzieję, że awaria zostanie jak najszybciej usunięta. Na przejazdach kolejowych wypadki zdarzają się dosyć często i są szczególnie niebezpieczne.Czytaj dalej