Main Menu

wtorek, 15 maja, 2012

 

Nowoczesny plac zabaw w SP2

Od początku roku szkolnego 2011/2012, dzieci Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach imienia Jana Kochanowskiego, przy ulicy Batorego 11, z wyjątkową ciekawością zerkały na teren placu zabaw, usytuowany przy budynku szkoły. Powodem były trwające tam prace, mające na celu zbudowanie nowoczesnego placu zabaw, który został współfinansowany z programu „Radosna Szkoła”. Nie bez problemów, ale plac został w końcu oddany do użytku. Od kilku miesięcy, dzieci mogą bezpiecznie bawić się na nowoczesnym placu zabaw. Budowa placu nie była tanią inwestycją. W sumie pochłonęła ona prawie 135 000 pln. 55 000 plnCzytaj dalej


Język migowy w Samorządach

Zakończył się właśnie 3 miesięczny kurs języka migowego KSS-1 dla urzędników samorządowych, którego organizatorem był Urząd Miasta Ząbki. Udział w nim wzięło dwadzieścia osób pracujących w Urzędach Miast i Gmin powiatu wołomińskiego. Wśród kursantów znaleźli się pracownicy urzędów Ząbek, Zielonki, Kobyłki, Jabłonnej i Strachówki. Dnia 26 kwietnia br. wszyscy uczestnicy kursu języka migowego zdali pozytywnie egzamin końcowy. Język migowy to język naturalny, charakteryzujący się używaniem wzroku, a nie słuchu. Zostaje nabyty drogą naturalnej akwizycji przez głuchonieme dzieci od głuchoniemych rodziców. Do niedawna język migowy był pozbawiony wersji pisanej. Wbrew popularnymCzytaj dalej


Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Powiatowym w Wołominie

 „Jesteście cierpliwymi lekarzami dusz pacjentów, z troską zajmujecie się nimi. Za to wszystko należą się Wam słowa wielkiego uznania” –  tymi słowami starosta Piotr Uściński dziękował pielęgniarkom i położnym Szpitala Powiatowego w Wołominie. Przypadający 12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych jest znakomitą okazją, żeby docenić pracę, zaangażowanie i poświęcenie. To właśnie pielęgniarki i położne są przy nas w najtrudniejszych chwilach  życia, towarzyszą podczas narodzin i ostatniego pożegnania. Postawa pielęgniarek i położnych stanowi najlepszy przykład troski o drugiego człowieka, gdzie najważniejsza jest chęć niesienia ludziom pomocy. W Szpitalu Powiatowym wCzytaj dalej


Dar starostwa dla pogorzelców

Starostwo  przekazuje pieniądze na pomoc pogorzelcom  poszkodowanym w tegorocznych pożarach w Wołominie.  Starosta  Piotr Uściński i  Burmistrz Ryszard  Madziar podpisali stosowną umowę. Na mocy odpowiedniej uchwały Powiat Wołomiński udziela Gminie Wołomin dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych na skutek pożarów kamienic przy ul. Warszawskiej w Wołominie, które miały miejsce w 2012 r. Wartość pomocy finansowej wynosi  20 tysięcy złotych.  Poszkodowani w momencie przeniesienia się do lokali zastępczych staną w obliczu urządzenia sobie nowych siedzib i ponoszenia kosztów związanych z użytkowaniem nieruchomości. Ich sytuacja wymaga pomocy.  Środki przekazaneCzytaj dalej