Main Menu

czwartek, 24 maja, 2012

 

Konsultacje społeczne

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców Powiatu Wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do wnoszenia uwag, wniosków oraz propozycji do: projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2012”. Uwagi, wnioski i propozycje, można składać w terminie do dnia 5 czerwca 2012 r., za pośrednictwem internetu: wso@powiat-wolominski.pl, faksu: (0-22) 776-50-93, poczty – na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie Wydział Spraw Obywatelskich ul. PrądzyńskiegoCzytaj dalej


Marki: Śmietniki uliczne nie dla śmieci z domów

Burmistrz Miasta Marki informuje, że na terenie miasta obowiązuje zakaz wrzucania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych do koszy na odpady zlokalizowanych przy ulicach i przystankach autobusowych. Wydział Monitoringu, Zarządzania Kryzysowego i Obronności Urzędu Miasta Marki ma nagrania wielu osób, które bezwstydnie, niemalże codziennie idąc do pracy wynoszą worki i siatki z odpadami komunalnymi z terenu własnych nieruchomości do koszy ulicznych. Wystarczy rano przejechać ulicą Sosnową czy Kościuszki, gdzie codziennie worki z odpadami zalegają w śmietnikach. Podobnie wyglądają kosze przy wiatach przystankowych. Kosze te są regularnie opróżniane przez pracowników służb miejskich,Czytaj dalej


Zielonka: Turniej badmintona – 26.05

ZUKS Mutka Zielonka Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zielonce zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na YANG YANG GRAND PRIX – ZIELONKA 2012 w Badmintonie. Turniej odbędzie się w Hali Sportowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zielonce, ul. Powstańców 3,  26 maja 2012 r. w godz. 9.30 – 17.00. Zadanie dofinansowane przez Gminę Zielonka. Regulamin Turnieju Informacja prasowa: UM Zielonka Źródło: zielonka.pl


Policja apeluje o wzmożoną ostrożność na torach kolejowych

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego, którzy na swej drodze pokonują przejazd przez tory kolejowe, o zachowanie szczególnej ostrożności , respektowanie i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego i zdrowy rozsądek . Wołomińscy policjanci promują bezpieczne zachowanie się uczestników ruchu drogowego ,w trakcie pokonywania torów kolejowych, podczas akcji „ Zatrzymaj się i żyj”. Kierowcy samochodów, rowerzyści, piesi, którzy nie zatrzymują się przed torami kolejowymi, są pouczani przez funkcjonariuszy, którzy przypominają im o tym obowiązku. Pamiętajmy: w zderzeniu z kilkutonowym pociągiem człowiek ma nikłe szanse przeżycia. 26 kwietnia doszło doCzytaj dalej