Main Menu

Język migowy w Samorządach

Facebooktwitterlinkedin

Zakończył się właśnie 3 miesięczny kurs języka migowego KSS-1 dla urzędników samorządowych, którego organizatorem był Urząd Miasta Ząbki. Udział w nim wzięło dwadzieścia osób pracujących w Urzędach Miast i Gmin powiatu wołomińskiego. Wśród kursantów znaleźli się pracownicy urzędów Ząbek, Zielonki, Kobyłki, Jabłonnej i Strachówki. Dnia 26 kwietnia br. wszyscy uczestnicy kursu języka migowego zdali pozytywnie egzamin końcowy.

Język migowy to język naturalny, charakteryzujący się używaniem wzroku, a nie słuchu. Zostaje nabyty drogą naturalnej akwizycji przez głuchonieme dzieci od głuchoniemych rodziców. Do niedawna język migowy był pozbawiony wersji pisanej. Wbrew popularnym poglądom nie istnieje jeden ogólnoświatowy język migowy, ale wiele w pełni wykształconych języków, których zasięgi nie zawsze pokrywają się z zasięgami języków mówionych. Przykładowo brytyjski język migowy (BSL) jest zupełnie różny od amerykańskiego języka migowego (ASL), który jest z kolei używany zarówno w USA, jak i w Kanadzie oraz Meksyku.

Wszyscy mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego mogą z kilkudniowym wyprzedzeniem zgłosić tę potrzebę w Urzędzie Miasta/Gminy wypełniając wniosek, który można pobrać ze stron internetowych Urzędów Miast i Gmin. Można również wysłać maila, wysłać fax lub zadzwonić przez osobę trzecią.

“Język migowy jest, w rękach jego mistrzów, językiem pięknym i pełnym ekspresji; to język, dla którego, ani natura, ani sztuka nie znalazły substytutu umożliwiającego głuchym kontakt między sobą.

Tak długo jak na naszej planecie będzie choć dwoje niesłyszących, którzy będą się porozumiewać, język migowy będzie istniał.”-J. Schuyler Long.

Joanna Wysocka

Informacja prasowa: UM Ząbki
Fot.: UM Ząbki

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »