Main Menu

Nowoczesny plac zabaw w SP2

Facebooktwitterlinkedin

Od początku roku szkolnego 2011/2012, dzieci Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach imienia Jana Kochanowskiego, przy ulicy Batorego 11, z wyjątkową ciekawością zerkały na teren placu zabaw, usytuowany przy budynku szkoły. Powodem były trwające tam prace, mające na celu zbudowanie nowoczesnego placu zabaw, który został współfinansowany z programu “Radosna Szkoła”. Nie bez problemów, ale plac został w końcu oddany do użytku. Od kilku miesięcy, dzieci mogą bezpiecznie bawić się na nowoczesnym placu zabaw.

Budowa placu nie była tanią inwestycją. W sumie pochłonęła ona prawie 135 000 pln. 55 000 pln pochodziło z programu “Radosna Szkoła”, reszta została sfinansowana ze środków Rady Rodziców.

Na czym polega program “Radosna Szkoła”?

Założenia programu rządowego <<Radosna szkoła>>

W ramach programu <<Radosna szkoła>> organy prowadzące szkoły podstawowe otrzymają wsparcie finansowe na:
• pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Ich zadaniem jest zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną. Miejsca zabaw powinny być wyposażone w przyrządy pozwalające na zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu, i obejmować w szczególności duże, miękkie klocki, miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach, materace do zabaw, tory przeszkód, elementy lub zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości, a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową. Powinny też być wyposażone w sprzęt spełniający funkcje edukacyjne i usprawniający małą motorykę (układanki czy kąciki tematyczne, zachęcające dzieci do zabaw i zajęć z rówieśnikami). Natomiast po intensywnym ruchu i zabawie każde dziecko powinno mieć możliwość wyciszenia, relaksu czy indywidualnej pracy. Służyć temu powinien obszar sali, w którym znajdą się urządzenia pozwalające na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań (np. plastycznych, konstrukcyjnych), ale jednocześnie umożliwiające odpoczynek i wyciszenie w dogodnej pozycji (materace, pufy).
• urządzenie szkolnego placu zabaw. Ma on umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. Szkolny plac zabaw powinien być przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (na przykład pokonywania przeszkód, wspinania, czworakowania, przeskoków, przeplotów czy zwisów). Dogodnym miejscem usytuowania szkolnego placu zabaw może być sąsiedztwo boiska lub bieżni, które mogą być wykorzystywane do prowadzenia zabaw i gier ruchowych. Powinien być także wyposażony w różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki. Plac zabaw urządzony przez szkołę powinien być bezpieczny. Ważne jest zastosowanie nowoczesnej, bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, właściwe rozmieszczenie sprzętu znajdującego się na placu zabaw oraz przyjazne zagospodarowanie pozostałego terenu zielenią.”

Jeden z punktów regulaminu programu “Radosna Szkoła” mówi, że:
Wskazane jest umożliwienie dzieciom korzystania ze szkolnego placu zabaw po zakończeniu zajęć w szkole oraz w soboty i niedziele, pod opieką rodziców lub opiekunów. (…) Nie ma obowiązku, aby plac zabaw był udostępniany po zajęciach w szkole, natomiast jest to wskazane.

Zapytaliśmy, jakie stanowisko w tej sprawie zajmuje Dyrekcja Szkoły. Oto odpowiedź:
Dyrektor szkoły informuje, że od 10 maja 2012 r. dzieci (z opiekunami) z terenu Ząbek mogą korzystać z placu zabaw w godz. 9-17 w czasie, kiedy przebywają na nim uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami.
Proszę o przestrzeganie regulaminu.

Dyrektor Szkoły
mgr Irena Małyszczuk

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że ze względu na dużą wartość i wysokie koszty eksploatacji oraz doświadczenia zdobyte przez inne placówki oświatowe, które również udostępniają place zabaw, obiekt będzie pod szczególną opieką. Niestety często się zdarza, że osoby, które korzystają z placu i nie przestrzegają regulaminu, zwyczajnie go niszczą, uniemożliwiając późniejsze użytkowanie go przez uczniów.

Jak już informowaliśmy, niebawem powinien powstać plac zabaw NIVEA w parku miejskim, który został “wyklikany” przez mieszkańców i który powinien zaspokoić wszystkie potrzeby najmłodszych chcących wyszaleć się na nowoczesnym placu zabaw. Wtedy, obiekt na terenie szkoły będzie udostępniany tylko uczniom SP2. Ma to zapewnić, dłuższą żywotność elementów i całej konstrukcji.

P.Strzałkowski

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)