Main Menu

Powiat na Międzynarodowych Targach GEOLOGIA „GEO-ECO-TECH”

Facebooktwitterlinkedin

Starosta Piotr Uściński  oraz specjaliści i naukowcy  przedstawili  zagadnienia  dotyczące geobezpieczeństwa powiatu wołomińskiego na konferencji w ramach jubileuszowych X Międzynarodowych Targów GEOLOGIA  „GEO-ECO-TECH”  w Warszawie. 

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Geologia  „GEO-ECO-TECH”  są jubileuszowe –  odbywają się po raz dziesiąty.  Tym razem w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. W programie targów obok części ekspozycyjnej przewidziano bogaty program spotkań tematycznych.

I tak pierwszego dnia odbyła  się konferencja „Gaz z łupków – poszukiwanie, wydobycie i środowisko” oraz seminarium geotechniczne.  Drugi dzień  targów to  konferencja samorządowa „Geobezpieczeństwo i gospodarka wodna w powiatach na przykładzie powiatu wołomińskiego”, której organizatorami byli  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz Starostwo Powiatowe w Wołominie.

Na konferencji  starosta  oraz specjaliści i naukowcy  przedstawili zagadnienia  dotyczące geobezpieczeństwa rejonu powiatu wołomińskiego, problemy związane powodziami i podtopieniami oraz stanem umocnień przeciwpowodziowych, oraz  geologiczno – inżynierskie aspekty gospodarki przestrzennej. 

Gości powitał   prof.  dr hab. Jerzy Nawrocki, Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) oraz  Starosta Wołomiński Piotr Uściński.

Chwilę później starosta przedstawił  uczestnikom konferencji „Problematykę związana z aktualnymi zagrożeniami w  zakresie gospodarki wodnej na terenie powiatu wołomińskiego”. 

Mówił m.in. o zagrożeniach  związanych  z wodami opadowymi i roztopowymi, o  zróżnicowaniu warunków gruntowo-wodnych terenu powiatu.  W północno-zachodniej części powiatu (gminy Dąbrówka, Radzymin, Marki, Zielonka, Kobyłka) dość płytko występują  słabo przepuszczalne  iły i mułki.  Powoduje to  okresowe występowanie płytkich wód gruntowych, a także, zwłaszcza w ostatnich latach, długotrwałe utrzymywanie się rozlewisk po obfitych opadach i roztopach.

Panujące w ostatnich latach warunki atmosferyczne ujawniły zaszłe już przed laty zaniedbania w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej. Zaniedbane rowy przyczyniły się do powstania szkód. Dlatego Starostwo zakupiło specjalną koparkę, którą użycza gminom i spółkom wodnym aby remontować stare rowy i budować nowe.   

Powiat prowadzi także szereg innych działań we współpracy z gminami i innymi podmiotami, samorządami.  To ważne, gdyż zasięgi oddziaływania rzek, rowów, często wykraczają poza granice administracyjne. Poszczególne odcinki tego samego rowu często odwadniają różne tereny (rolne, leśne, komunikacyjne, mieszkaniowe, przemysłowe itp.). Taka współpraca spowodowała, że  wytypowano już obszary do realizacji polderów zalewowych w dolinach rzek.

Starosta wołomiński zaznaczył, zwracając się, m.in. do przybyłych  mieszkańców naszego powiatu,  że niezwykle ważną rzeczą jest sumienne wykonywanie obowiązków w swoim zakresie, ale także współpraca sąsiadujących ze sobą właścicieli gruntów. Należyte utrzymanie  urządzeń wodnych jest kwestią bezpieczeństwa nas wszystkich  i naszego mienia.

Kolejni prelegenci  to m.in. mgr Krzysztof Majer (PIG-PIB) z referatem „Zagadnienia hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie  w aspekcie zagospodarowania terenu” ;  Paweł Decewicz (Centrum Gospodarki Przestrzennej Sp. z o.o.) ciekawie opowiedział o „Scenariuszowym  planowaniu rozwoju miast, gmin i regionów w kontekście geozagrożeń, z wykorzystaniem narzędzi GIS i 3D”,  a Krzysztof Dąbrowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  przedstawił „ Ocenę zagrożenia powodziowego na Mazowszu – doświadczenia z powodzi zimowej i  letniej 2010 r.”

Był czas na pytania  i podsumowanie. Dyskusję  moderowali dr Małgorzata Woźnicka (PIG-PIB) oraz starosta Piotr Uściński. Konferencję współprzygotowywały:   Wydział Ochrony Środowiska oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa  Powiatowego w Wołominie.

I ciekawy,  oryginalny akcent kulinarno-powiatowy  –  goście naszej konferencji,  mogli spróbować miodu z kwiatu mlecza czy też pierogów z kaszą przygotowanych przez Panie z  Koła Gospodyń Wiejskich  w  Równem.      

Piotr Kaczorek,
Rzecznik Prasowy Starostwa
[nggallery id=92]
fot. P.Strzałkowski

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »