Main Menu

XXVII sesja Rady Miasta – 25.05.2012 r.

Facebooktwitterlinkedin

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, zwołuję XXVII. sesję Rady Miasta na dzień 25 maja 2012 roku o godz. 1200 w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach, przy ul. Orlej 8.
Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta Ząbki.
  4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawiania gruntu.
  5. Uchwała w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2012/2013.
  6. Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miasta Ząbki
Krzysztof Bławdziewicz

Źródło: bip.zabki.pl

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »