Main Menu

Absolutorium udzielone. 21 głosów „za”

Facebooktwitterlinkedin

Absolutorium udzielone. 21  głosów  „za”

Radni udzielili Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium za rok 2011. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej – pozytywna. Uprawniony biegły –  zbadane sprawozdanie „przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej”. Starosta Piotr Uściński podziękował pracownikom urzędu starostwa za całoroczną ciężką pracę, podkreślił znaczenie pozyskiwanych środków zewnętrznych.

Podczas odbywającej się w środę,  27 czerwca, dziewiętnastej Sesji Rady Powiatu radni opowiedzieli się za przyjęciem rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2011 oraz za udzieleniem Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

Szczegóły tych uchwał,  informacje  o finansach Powiatu, o inwestycjach przekazała radnym Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz. 

W 2011 wykonano 99.88 %  wartości planowanej dochodów (130 mln 555 760, 91 zł). Natomiast poziom realizacji wydatków osiągnął 94,74%  wartości planowanej.

Radni zapoznali się z ważką opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.  Zdaniem uprawnionego biegłego zbadane  sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne „przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej” Starostwa Powiatowego w Wołominie. Sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie „z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych” i jest zgodne z przepisami prawa oraz postanowieniami statutu jednostki.     

Po wysłuchaniu opinii RIO z badania sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia Powiatu wołomińskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej  Marek Pietrzak, w imieniu Komisji,  wystąpił z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium z tytułu  wykonania budżetu Powiatu za rok 2011.

Wynik najważniejszego tego dnia głosowania – 21 głosami „za” Rada Powiatu (1 przeciw i  5  wstrzymujących się) zadecydowała o udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.   

Starosta Piotr Uściński, podziękował pracownikom urzędu starostwa za całoroczną ciężką pracę. Piotr Uściński  podkreślił znaczenie pozyskiwanych środków zewnętrznych, unijnych – takim przykładem jest chociażby 7 mln złotych na gruntowny remont, rewitalizację zespołu parkowo-pałacowego w Chrzęsnem, w którym  powstanie centrum kulturalno-edukacyjne  – nowe i ciekawe miejsce na mapie turystycznej Polski.  Za dobrą, merytoryczną,  współpracę Starosta dziękował także radnym powiatowym.

Piotr Kaczorek
Rzecznik  Prasowy Starostwa wołomińskiego

Facebooktwitterlinkedin« (Poprzednia wiadomość)