Main Menu

e–podatki w Naszym Mieście

Facebooktwitterlinkedin

Miasto Ząbki chcąc ułatwić mieszkańcom gminy kontakt z urzędem udostępnił bezpłatny program e-podatki, za pomocą którego każdy będzie mógł sprawdzić swoje rozliczenia finansowe dotyczące podatku od nieruchomości (należności do zapłacenia, dokonane wpłaty, należne odsetki).

Osoby fizyczne lub prawne, które chcą skorzystać z usługi internetowego podglądu swoich zobowiązań podatkowych powinny w pierwszej kolejności wejść na stronę www. zabki.pl w zakładkę e-podatki, podać swoje dane i wysłać formularz zgłoszeniowy .Następnie zwrócić się do Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ząbki z dowodem tożsamości w celu zweryfikowania danych osobowych, celem nadania uprawnień nowemu użytkownikowi.

Po zalogowaniu się z dowolnego komputera użytkownik może przeglądać wszystkie dane wymiarowe, których jest właścicielem lub współwłaścicielem tj. stan rozliczeń księgowych – zaległości z lat ubiegłych, zaległości bieżące, należne na dzień bieżące odsetki.

Planowane jest wprowadzenie do końca bieżącego roku drugiego etapu e-podatków, tzn. jeżeli użytkownik zdecyduje się na dokonanie zapłaty, wówczas wybiera odpowiednie należności wraz z odsetkami z prezentowanej listy, a następnie jest przekierowywany na stronę systemu PayByNet, skąd realizuje płatności przy wykorzystaniu własnego systemu bankowości internetowej.

Zapraszamy Mieszkańców do korzystania z programu e-podatki.

Skarbnik Miasta Ząbki
Elżbieta Żmijewska

Informacja prasowa: UM Ząbki

Facebooktwitterlinkedin