Main Menu

Wspólny głos Powiatu, Miast i Gmin ws. modernizacji naszej trasy kolejowej

Facebooktwitterlinkedin

W najbliższych miesiącach ruszą gruntowne prace modernizacyjne na linii kolejowej Rail Baltica , na odcinku  Warszawa Rembertów – Zielonka – Sadowne.  Wspólny, mocny  głos Powiatu,  Miast i Gmin leżących na szlaku kolejowym w tej ważnej dla mieszkańców powiatu sprawie został skierowany do najwyższego  kierownictwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A  na spotkaniu zorganizowanym  przez Starostę Wołomińskiego Piotra Uścińskiego. 

Na zaproszenie Starosty Piotra Uścińskiego  przybyli na salę konferencyjną  wołomińskiego starostwa i wzięli udział  w merytorycznej dyskusji  Członek Zarządu PKP PLK S.A. i jednocześnie Dyrektor ds. utrzymania infrastruktury Józefa Majerczak, Dyrektor Centrum Realizacji  Inwestycji PKP PLK S.A.  Krzysztof Groblewski,  Dyrektor Projektu PKP PLK S.A. Jerzy Korzeniowski oraz Jan Telecki,  Dyrektor   PKP PLK S.A Zakład Linii Kolejowych w Warszawie.

– Obok planowanych udogodnień powstają także problemy. Dlatego potrzebne są konsultacje, opinie dotyczące przebudowy, rozwiązań technicznych,  aby ich można było uniknąć – mówił na wstępie prowadzący spotkanie Piotr Uściński.     

Starosta zgłosił w dyskusji wniosek o rozważnie m.in. takiego zaprojektowania prac modernizacyjnych  by była możliwa budowa długiej bezkolizyjnej ścieżki rowerowej wzdłuż torów. Kolejnym postulatem  jest  założenie  w projekcie  konkretnych miejsc na parkingi P+R  –  tak, aby w momencie ich powstania,  nie trzeba było wykonywać dodatkowych prac, niepotrzebnie  coś zmieniać.  – Niezbędne są tu wytyczne Polskich Linii kolejowych  dla projektantów linii.– mówił Starosta. 

–  W trakcie dyskusji  zdiagnozowano dwa duże problemy –  brak w projekcie wiaduktu na drodze 634 w Tłuszczu oraz powstanie utrudnień dla ruchu w Zielonce. Są też mniejsze problemy i postulaty, ale także ważne. Nie jest ich aż tak dużo jak na cały powiat  –  można dojść do konsensusu.  – Uzyskanie konsensusu społecznego w znakomity sposób ułatwi tą inwestycję.  –  My spoglądamy na tą inwestycję także z perspektywy ułatwiania mieszkańcom życia.  –  mówił Poseł Jacek Sasin.

– Celem spotkania było, aby zarząd PKP PLK wiedział, że są problemy i  gdy przyjdzie już do uzgodnień z wykonawcą,  nikt nie był nimi zaskoczony.  Oczekujemy analiz, projektów, odpowiedzi. Oczekujemy  pozytywnego podejścia i próby znalezienia dobrych, dogodnych rozwiązań.  – mówił Starosta Piotr Uściński.   – Jeżeli jest możliwość skorzystania z większych środków unijnych, które przecież nie zostały wykorzystane do końca, jeśli jest szansa, aby na tym terenie wybudować jeszcze dodatkowe obiekty i  w ten sposób je sfinansować , to oczekujemy,  że PLK nam w tym pomoże. My ze swej strony, jako powiat, jako gminy , deklarujemy pełną pomoc we wielu sprawach związanych z prowadzeniem tej inwestycji.  Bo tak jak wielu z nas powiedziało – bardzo zależy nam na powodzeniu modernizacji naszej linii kolejowej – podsumował  Piotr Uściński. 

Członek Zarządu PKP PLK S.A. Józefa Majerczak stwierdziła, że do zapisanych w trakcie spotkania wniosków i postulatów PLK oczywiście się odniesie, ustosunkuje.  Padła deklaracja, że w najbliższym czasie dojdzie do kolejnego wspólnego spotkania o charakterze roboczym , uszczegółowiającego te ważne zagadnienia  i nasze postulaty.

Wśród wielu zaproszonych przez Starostę gości,  obok Posła na Sejm RP Jacka Sasina,  byli   przedstawiciele samorządu powiatowego i  gmin leżących na tej trasie kolejowej m.in. Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany , Wicestarosta Wołomiński Konrad Rytel, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Czarnogórski , Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wołomińskiego Andrzej Olszewski , Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar, Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk , Wójt Klembowa Kazimierz Rakowski, Wójt Jadowa Dariusz Kokoszka,  Przewodniczący Rady Miasta Zielonka Andrzej Grodzki, Zastępca Burmistrza Miasta Kobyłka Piotr Grubek, Zastępca Burmistrza Miasta Zielonka Adam Kot.  Wielu z nich brało czynny udział w dyskusji, zgłaszali konkretne wnioski  i postulaty dotyczące ich gmin czy też wpływające na cały powiat.

Część mieszkańców powiatu nie zgadza się na pewne rozwiązania zawarte w projekcie PKP PLK S.A.    Samorządy i mieszkańcy zwracali na brak konsultacji społecznych podczas ustaleń na temat przebudowy linii przed kilku laty. Starosta mówił  w trakcie spotkania, że mimo iż Powiat jest zarządcą dróg,  wcześniej nie  trafiły do Starostwa takie uzgodnienia. Zarówno mieszkańcy jak i władze samorządowe proponują niezbędne wg nich modyfikacje projektu, które pozwolą wpisać zmiany związane z tym przedsięwzięciem w system dróg  gminnych, powiatowych i wojewódzkich.  Wg wielu ta inwestycja powinna spełniać uwarunkowania także lokalne, powinna pozwalać na  sprawne poruszanie się pieszych i zmotoryzowanych pomiędzy poszczególnymi częściami miast, gmin i pomiędzy miastami. Brak w niektórych miejscach nowoczesnych przejść , przejazdów bezkolizyjnych czy też nienawiązanie ich do istniejącej sieci dróg  może powodować niepotrzebne utrudnienia – mimo wielu pozytywnych wartości jakie przyniesie całe przedsięwzięcie.  Inwestycja o takim zakresie powinna przynieść korzyści, i w najbliższej,  i w dalszej perspektywie. Dlatego trzeba uwzględniać wiele czynników.  Swoje szerokie analizy przeprowadziło także Starostwo wołomińskie.  M.in.  stąd to spotkanie. 

Pierwszy etap modernizacji linii Rail Baltica  to odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka- Tłuszcz (Sadowne).  Linia zostanie dostosowana do prędkości 160 km/h w ruchu pasażerskim (docelowo do 200 km/h) i 120 km/h w ruchu towarowym. Wymieniona zostanie  nawierzchnia kolejowa , sieć trakcyjna, zmodernizowane  przejazdy,  wybudowane tunele i wiadukty, przejścia dla pieszych, nowe perony. W Tłuszczu ma powstać  Lokalne Centrum Sterowania. Na  linii kolejowej ma być  zainstalowana nowa samoczynna blokada liniowa – zespół urządzeń zwiększających przepustowość i zapewniających bezpieczeństwo kilku pociągom znajdującym się w tym samym czasie na szlaku.

Wg PKP PLK  dzięki tej inwestycji,  oprócz znacznego skrócenia czasu podróży ma zwiększyć się punktualność i poprawić  komfort podróży.  Poprawie ulegnie  bezpieczeństwo,  zmniejszy  się  ryzyko wypadków kolejowych.  Zostanie   ograniczony  hałasu i drgania,  wyeliminowane bariery architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Projekt ma być finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz ze środków własnych PKP PLK.

Piotr Kaczorek
Rzecznik Prasowy Starostwa wołomińskiego  

 

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »