Main Menu

XXVIII sesja Rady Miasta – 22.06.2012 r.

Facebooktwitterlinkedin

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, zwołuję XXVIII. sesję Rady Miasta na dzień 22 czerwca 2012 roku o godz. 8:30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach, przy ul. Orlej 8.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z VIII, XXIV i XXVII sesji Rady.

4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2011.

5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2011.

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ząbki za 2011 rok.

 

7. Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2011.

8. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok.

9. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012-2019.

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej. (załącznik)

11. Uchwała w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach sp. z o.o. na lata 2012-2015.

12. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

13. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

14. Zamknięcie sesji.

Krzysztof Bławdziewicz
Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

 

Facebooktwitterlinkedin