Main Menu

czwartek, 12 lipca, 2012

 

Krzyki, hałasy, alarmy, głośna muzyka – art. 51 Kodeksu Wykroczeń

KRZYKI, HAŁASY, ALARMY, GŁOŚNA MUZYKA… CZYLI O WYKROCZENIU Z ART. 51 KODEKSU WYKROCZEŃ Artykuł 51 ( określany w skrócie mianem „zakłócania spokoju”) został ujęty w VIII rozdziale Kodeksu wykroczeń, którego tytuł brzmi: „Wkroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu”. Przepisy tego rozdziału chronią porządek i spokój publiczny w różnych sferach życia społecznego. Ochrona tego typu dóbr, ważnych zarówno dla ogółu społeczeństwa, jak i dla indywidualnych obywateli, wysunięta jest w Kodeksie wykroczeń na czołowe miejsce. Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocnyCzytaj dalej


Rozstrzygnięcie konkursu “Natura poezji – poezja natury”

  Rozstrzygnięcie konkursu “Natura poezji – poezja natury” Starostwo Powiatowe w Wołominie w ramach realizacji zadania „Żyj ekologicznie – to ekonomiczne!” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (www.wfosigw.pl) ogłosiło konkurs poetycki dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Polegał on na napisaniu wiersza zawierającego treści ekologiczne, przyrodnicze itp. W dniu 9 lipca obradowała Komisja powołana przez Starostę Wołomińskiego w celu wyłonienia laureatów ww. konkursu. W wyniku tego ustalono: I miejsce: Katarzyna Suchocka z Gimnazjum im. Andrzeja Zamoyskiego w Jadowie za wiersz pt. „Może” II miejsce: Elżbieta GrabowskaCzytaj dalej


WLT – Chętnych nie brakuje

WLT – Chętnych nie brakuje Ze statków i promów – kursujących w ramach Warszawskich Linii Turystycznych – skorzystało w tym sezonie (od maja do 8 lipca) już ponad 56 tysięcy osób. To aż  o 83 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Na początku lipca oferta została rozszerzona – na Starówkę wrócił konny omnibus a Nowodwory i Łomianki połączył prom Wilga. Wpływ na rekordowe zainteresowanie ma niewątpliwie dobra pogoda, ciekawa oferta oraz intensywna kampania promocyjna, która trwa od 23 kwietnia.  Informacje o WLT docierają do mieszkańców stolicy i turystów za pośrednictwemCzytaj dalej