Main Menu

Ostatnie dni zgłoszeń do kampanii “Świadomie wybieram przyszłość”

Facebooktwitterlinkedin

Jeszcze tylko przez kilka dni szkoły ponadgimnazjalne z całej polski mogą zgłosić chęć udziału w kampanii „Świadomie wybieram przyszłość”. Dzięki uczestnictwu nauczyciele otrzymają od KluczDoKariery.pl – organizatora kampanii, narzędzia wspierające poradnictwo zawodowe w szkołach.

Kampania „świadomie wybieram przyszłość” ma na celu pokazanie młodzieży, iż posiadają pewne typy osobowości zawodowej i mogą sami kształtować własną ścieżkę kariery zgodną z ich osobistymi preferencjami i predyspozycjami zawodowymi. Aby móc określić swoje predyspozycje i preferencje zawodowe uczniowie szkół zgłoszonych do kampanii będą zachęcani przez nauczycieli do wykonania Kwestionariusza Obszarów i Kompetencji Zawodowych, który udostępniony będzie im nieodpłatnie. Kwestionariusz oparty jest na koncepcji Anne Roe opisującej model wyboru zainteresowań osobistych i osiągnięć zawodowych oraz teorii karier zawodowych Johna Hollanda. Badacz ten wyodrębnił sześć typów środowiska pracy, analogicznych do typów osobowości. Im bardziej zgodny jest typ osobowości z typem środowiska pracy, w którym człowiek pracuje, tym większa jest szansa na satysfakcję z wykonywania określonej pracy i na pomyślny rozwój zawodowy. Ludzie angażują się w działania sprawiające im satysfakcję. Potrzeby te są stosunkowo stałe w czasie i wiążą się z osobowością człowieka. Badając preferencje, można ustalić, jakie sytuacje zawodowe będą dla osoby źródłem zadowolenia i w jakim obszarze zawodowym ma ona szanse odnieść sukces. Wiedza ta pozwala na diagnozę kierunków dalszego kształcenia lub dopasowania do zawodu, a także na wskazanie konkretnych stanowisk, które osoba może zajmować w organizacji i miejsc, do których może aplikować. Informacje o sugerowanych kierunkach studiów oraz proponowanych zawodowych uczniowie otrzymają w wyniku kwestionariusza, który pomoże im w wyborze dalszej ścieżki kariery.

„Ponadto nauczyciele otrzymają również proponowany scenariusz 45 minutowej lekcji i zestaw ćwiczeń dla uczniów. Wszystko oczywiście dotyczące poradnictwa zawodowego, w którym się specjalizujemy” – informuje Rafał Żmuda, właściciel portalu e-doradztwa zawodowego KluczDoKariery.pl

Szkoły ponadgimnazjalne mogą zgłaszać chęć udziału w kampanii do 31 sierpnia 2012 za pomocą formularza dostępnego na stronie wybieram.kluczdokariery.pl Następnie na przełomie sierpnia i września organizatorzy przekażą zgłoszonym szkołom scenariusz lekcji, ćwiczenia dla uczniów oraz listę indywidualnych loginów i haseł dostępu do wyniku Kwestionariusza Obszarów i Kompetencji Zawodowych, który dostępny jest również dla innych użytkowników na portalu KluczDoKariery.pl. Uczniowie będą mogli wypełnić kwestionariusz w czasie lekcji, pod warunkiem dostępu do komputera z internetem, lub w domu np. w ramach zadania domowego. Na wypełnienie kwestionariusza będą mieć czas od 1 września do 31 grudnia 2012 roku.

Informacje o kampanii dostępne są na stronie www.wybieram.kluczdokiariery.pl, tam również znajduje się regulamin akcji, materiały promocyjne, formularz zgłoszeniowy, wykaz szkół biorących udział w kampanii oraz informacje na temat zeszłorocznej edycji. Partnerem kampanii jest firma Postivo.pl

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa.

Dodatkowych informacji o kampanii udziela:
Alicja Leś
tel.: 17 852 04 76
kom. +48 519 051 369
wybieram@kluczdokariery.pl
www.kluczdokariery.pl

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)